Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

89. mateřská škola Plzeň

Habrová 8, Plzeň 32600
https://zsstudentska.cz

Naše mateřská škola je umístěna v klidném prostředí, hned vedle městského parku a zároveň v blízkosti řeky. Tato poloha zpříjemňuje pobyty venku a podporuje aktivní poznávání přírody a světa kolem nás. Zároveň umožňuje různé sportovní vyžití. Výhodou školky je také rozsáhlá zahrada s různými zákoutími a herními prvky. Komplex MŠ zahrnuje tři pavilony, z nichž jeden v sobě skrývá také hospodářské zázemí. Ke každé z pěti tříd přísluší také šatna, toalety a kuchyňka pro výdej obědů, přičemž jedna třída je koncipována pro menší počet dětí. Všechny třídy jsou prostorné, prosluněné a vkusně i funkčně vybavené. Během pobytu dětí v MŠ dbáme na harmonický vývoj dítěte, komunikační a sociální dovednosti a také individuální přístup ke každému dítěti. V současné době vycházejí veškeré výchovně-vzdělávací aktivity v MŠ z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je reprezentován Školním vzdělávacím programem. Od září 2019 pracujeme s novým Školním vzdělávacím programem nazvaným “Báječné hraní na habrové stráni, aneb pojďte s námi za poznáním.” Cílem ŠVP je mimo jiné přirozenou formou podporovat osobnostní a sociální rozvoj dítěte, podporovat a rozvíjet sociální a citové vztahy mezi dětmi a připravit je na start do další životní etapy. V neposlední řadě také program usiluje o začlenění MŠ do místního společenství, formou spolupráce s rodiči, prarodiči, okolními ZŠ, domovy pro seniory atd. V rámci různých projektů a doplňkových činností (vybavením tříd, zahrady atd.) se snažíme také podpořit a rozvíjet enviromentální a polytechnické prvky při práci v MŠ.

Komentáře

Přidejte svůj názor