Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

81. mateřská škola Plzeň

Hodonínská 53, Plzeň 32300
https://msnovavesi.cz

81. Mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53, příspěvková organizace s odloučeným pracovištěm Břeclavská 12, Plzeň provádí svou činnost v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídí se ve své působnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy. Základním posláním mateřské školy je poskytovat dětem celodenní péči, rozvíjet a podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální, osobnostní rozvoj v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké spolupráci s rodinou a snažit se o to, aby děti v mateřské škole prožívaly chvíle pohody a spokojenosti. Pracoviště MŠ Hodonínská 53 MŠ byla zřízena Magistrátem města Plzně v roce 1994 a pracuje dle alternativního předškolního výchovně vzdělávacího programu Začít spolu. Je umístěna v přízemí panelového domu. Pracoviště MŠ Břeclavská 12 Naše MŠ se nachází ve městě Plzeň na sídlišti Vinice naproti Dinoparku a jsou v ní čtyři třídy a jsme odloučené pracoviště 81. MŠ Hodonínská 53. K objektu přináleží rozsáhlá školní zahrada s vzrostlou vegetací. Zahrada je vybavena venkovními hracími prvky a pískovišti. PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY Bc. Hana Steinbachová O DĚTI SE STARAJÍ paní UČITELKY Bc. Věra Šimicová Jana Těthalová Květa Dolanská Andrea Rajdlová Jaroslava Harmanová Jana Konopásková Vilma Zábranská Jana Václavová Bc. Štěpánka Sýkorová Bc. Lenka Matoušková Bc. Jana Schejbalová Lenka Mažeriková - asistent pedagoga Šárka Melicharová - asistent pedagoga Helena Hrachovcová - asistent pedagoga VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY paní Anna Chalupová DOBROTY VAŘÍ paní KUCHAŘKY Jana Arnoštová Alena Burešová + p.kuchařky 7.ZŠ + MŠ v Plzni ( jedná se o stravování na pracovišti Hodonínská 53 ) O ÚKLID ŠKOLY SE STARAJÍ paní Dana Stejskalová Renata Burdová Jana Bujňáková Eva Hošková Z projektu "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ III" Barbora Vodičková - školní asistent

Komentáře

Přidejte svůj názor