Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

78. mateřská škola Plzeň

Sokolovská 30, Plzeň 32300
http://www.slunicko-hranice.cz

78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30 Předškolní vzdělávání 78.mateřské školy je organizováno pro děti zpravidla od 3 – 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (- podmínkou je naplnění a zajištění podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení aj.,) v souladu s novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými kriterii pro přijímání dětí, která jsou součástí Školního řádu pro daný školní rok. Sledujte informace pro mateřské školy obvodu Lochotín na portálu ÚMO Plzeň 1.

Komentáře

Nedoporučujeme, učitelky bez praxí

Alenka (2023-10-6)

Přidejte svůj názor