Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

7. mateřská škola Plzeň - Kralovická

Kralovická 35, Plzeň 32300
http://www.msdubova.estranky.cz/

Naši mateřskou školu najdete na Severním předměstí, v části sídliště Košutka, uprostřed panelové zástavby. Její provoz byl zahájen 1. 3. 1984 a od roku 2002 má škola právní subjektivitu. Je tvořena dvěma areály - v Kralovické 35 je 6 tříd a ve Žlutické 2 se nacházejí 4 třídy. Vzdělávání 7. mateřské školy Plzeň je organizováno pro děti zpravidla od 3 – 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (podmínkou je naplnění a zajištění podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení aj.,) v souladu s novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými kriterii pro přijímání dětí, která jsou součástí Školního řádu pro daný školní rok. Informace pro mateřské školy obvodu Lochotín můžete sledovat na portálu ÚMO Plzeň 1.

Komentáře

Přidejte svůj názor