Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

56. mateřská škola Plzeň

Budilovo náměstí 72, Plzeň 32100
https://zshredle.estranky.cz/

Vize naší mateřské školy: "Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.“ Filozofií naší školy je vytvořit mateřskou školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti, kde budou děti prožívat plnohodnotné, radostné dětství ve společnosti svých kamarádů. Kde budou respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita a kde budou mít příležitost prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, samy se rozhodovat a spolupracovat s ostatními. Zaměříme se na lidové tradice a rozvoj estetické a hudební výchovy. Ve výchovně vzdělávací práci preferujeme sociální kulturní oblast. Poslání mateřské školy je: vést dítě ke zdravému životnímu stylu přiměřeně rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dítěte učit dítě životu v sociální skupině, rozvíjet toleranci a vzájemnou empatii budovat zdravé sebevědomí a sebejistotu dítěte aby děti uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj vlastní názor připravovat dítě ke vstupu do základní školy a k celoživotnímu učení Nadstandartní aktivity MŠ: naše MŠ má tělocvičnu, která je vybavena nadstandardními tělocvičnými prvky a průběžně podle možností dovybavována novým nářadím a pomůckami pro aktivity dětí děti se samy podílí na výzdobě školy, jejich práce jsou zpřístupněné a mohou je zhlédnout i rodiče zapojili jsme se do projektu Techmanie s názvem ,,TECHMANIA – NOVA DIMENZE“, týkající se polytechnického vzdělávání pro děti předšk. věku a získaly tak kufříky vybavené polytechnickými pomůckami pro předškoláky nabízíme nadstandartní aktivity - hra na zobcovou flétnu, angličtinu hrou, jógu pro děti, primární logopedii spolupracujeme s pedagogicko - psychologickou poradnou, svíčkárnou Rodas, s garantem projektu ,,Lví očko"(bezplatné testování zraku u dětí), s místními hasiči (besedy s ukázkou zásahu hasičů),s městskou policií (tematické besedy pro děti), s místní knihovnou, s 26. ZŠ v Liticích, se ZUŠ Terezie Brzkové, s ekoncetrem Tymián, se ZOO, kde sponzorujeme Kamzíka bělohlavého, kdy nás navštěvuje se zvířátkem pan Vobruba, využíváme ke sportovním aktivitám hřiště nejen místních házenkářů, ale i pozemního hokeje Budeme vytvářet takové podmínky, aby se děti do mateřské školy těšily. Zaměstnanci: ředitelka: Bc. Iveta Bohmannová zástupce ředitelky: Mgr. Jaroslava Ř. učitelky: Mgr. Zdeňka H. Denisa M. Alena K. Marie Š. Ivana H. Edita S. asistent pedagoga: Bc. Stanislava Č., Hana V. školnice: Dana V. vedoucí ŠJ: Věra F. kuchařky: Jana K., Veronika N. uklízečka: Lenka V.

Komentáře

Přidejte svůj názor