Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

49. mateřská škola a jesle Čtyřlístek Plzeň

Puškinova 2712/5, Plzeň 30100
https://www.littleme.cz

O školce Motto : Poznávej, ochraňuj a měj rád Naše mateřská škola je umístěna v samém historickém centru města vedle dominantní stavby židovské synagogy a meditační zahrady Miroslava Horníčka. Kapacita školy je 75 dětí. Pod mateřskou školu spadá jeslové oddělení, s kapacitou 15 dětí. Třídy mateřské školy jsou rozděleny podle věku. Název ŠVP PV je: "Se čtyřlístkem, celým školním rokem", motto školy: "Poznávej, ochraňuj a měj rád". Prioritou je příprava dětí pro vstup do ZŠ. Filozofií školy je umožnit dětem šťastné aktivní dětství tím, že jim s celým kolektivem vytvoříme přátelské a tvořivé prostředí plné lásky, pochopení a kamarádské atmosféry tak, aby se zde cítily dobře, bezpečně a aby se k nám vždy rády vracely. Mateřská škola spolupracuje s MO 3, Magistrátem města Plzně, KÚ Plzeňského kraje, ZŠU, 17. ZŠ a s Městskou Policií. Dostatečně velké prostory tříd umožňují vytvoření hracích koutků i míst pro odpočinek nebo rušnější hravé aktivity. Každá třída má prostornou hernu, ložnici, sociální zařízení, šatnu a kabinet na různé pomůcky i sportovní náčiní . Investice MO 3 :Zřizovatel ÚMO Plzeň 3 provedl rekonstrukce sociálních zařízení ve všech třídách a celkové zateplení pavilonů mateřské školy. Pro bezpečnost dětí byly nainstalovány videotelefony. Pro hry na zahradě jsou k dispozici hračky na písek, koloběžky, profi koloběžky s ochrannými helmami, které jsou darem od ÚMO Plzeň 3..V jeslích a v 1. třídě byly instalovány klimatizační jednotky. Vše bylo hrazeno z prostředků MO Plzeň 3. Mateřská škola se může pochlubit pěkně uspořádanou zahradou. Jsou zde vzrostlé stromy, které tvoří v letních měsících příjemný stín. Děti zde mají 2 pískoviště, hřiště, průlezky, skluzavky, kolotoč, vláček, houpací dřevěnou lávku, domeček a formanský vůz. Zahrada je pravidelně udržována. Pískoviště jsou kryta plachtami proti znečištění. Mateřská škola nabízí předplavecký kurz pro předškoláky, návštěvy divadel, školní výlet, slavnosti a tvořivé dílny s rodiči se společným táborákem na školní zahradě, sportovní hry ve spolupráci se 17. ZŠ. Získané granty: 49 .mateřská škola získala 3 granty z dotace Životního prostředí MMP na úpravu, osázení školní zahrady a doplnění nové zeleně, umístění mlatových chodníčků s lavičkami, nová krmítka, ptačí budky, pítka pro ptáčky a herní prvky v celkové výši 539 106,60 Kč ve 3. etapách v projektu: „ Naše rozkvetlá zahrada“. Mateřská škola má prostornou zahradu se vzrostlými stromy. Děti zde mají dvě pískoviště krytá sítěmi, velké pískové hřiště a nový herní prvek Hrad, na který bylo přispěno v říjnu 2019 z dotačního příspěvku z Nadace ČEZ - Podpora regionů v projektu ,,Interaktivní herní prvek pro děti" částkou 29 000,- Kč. V říjnu 2015 jsme obdrželi grant z nadace ČEZ v projektu s názvem „ Dětské hřiště Čtyřlístek“ v grantovém řízení Oranžové hřiště, ve výši 153. 600 Kč. Byly zakoupeny a instalovány 2 herní prvky – „Formanský vůz a domeček Chajda“ v celkové výši 172. 486 Kč . Jak to u nás chodí Provoz školky: je od 6.00 do 16.30 hodin děti se scházejí od 6.00 do 8.00 hod. vyzvedávání dětí podle předchozí domluvy s rodiči Denní režim: 6:00 - 8:30 volné hry 8:20 - 9:00 průběžná svačina 9:00 - 10:00 řízená činnost 10:00 - 11:45 pobyt venku 11:45 - 12:30 oběd, zubní hygiena 12:30 - 14:00 odpočinek, relaxace, zájmové činnosti dětí 14:00 - 16.30 hry, pohybové, estetické, poznávací činnosti, kroužky, dle počasí pobyt na zahradě, pobyt venku Co nabízíme II. třída seznamování s AJ hravou formou v průběhu dne Plavecký výcvik "SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ" III. třída s rozšířeným zaměřením na HV - rytmizace, zpěv, hra na hudební nástroje Účast na sportovních soutěžích ve spolupráci se 17. ZŠ Besedy s městskou policií V průběhu celého školního roku divadelní představení v MŠ Zahradní slavnosti s táborákem i pro členy rodiny Školní výlety Spolupráce se Záchrannou stanicí živočichů Tvořivé dílny s rodiči Spolupráce s Městskou knihovnou v Plzni Spolupráce se ZUŠ Terezie Brzkové Spolupráce s Hasičským záchranným sborem v Plzni Spolupráce s divadlem J.K.Tyla a divadélkem Jonáš Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání Při tvorbě projektu jsme vycházely z RVP PV , z reálných možností naší mateřské školy a celkové evaluace předchozích let. Směřujeme k naplňování klíčových kompetencí. Filozofií naší mateřské školy je umožnit dětem šťastné aktivní a pohodové dětství a rozvoj ve všech oblastech. Název ŠVP PV- " Se čtyřlístkem, celým školním rokem. " Motto: "Poznávej, ochraňuj a měj rád." Platnost od 1.9.2021 Celý náš kolektiv vytváří pro děti co nejpodnětnější prostředí. Chceme, aby se tu děti cítily dobře a bezpečně a aby se sem rády vracely. To jsme my ředitelka školy Ing. Helena Kaprasová učitelky Ing. Romana Váchová Lenka Šnajdrová Jaroslava Matějková Ilona Pešková Monika Horčičková (zástupce ředitele) Martina Švajdová Asistentka pedagoga II. třída Štěpánka Šmrhová sestřičky v jeslích Věra Synáčová Iveta Vykoupilová vedoucí školní jídelny Lucia Kučerková kuchařky Petra Salzmannová Martina Součková Tetiana Nemish školnice Renata Dlouhá uklízečky Jaroslava Lucáková Miluše Marešková

Komentáře

Přidejte svůj názor