Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

33. mateřská škola Plzeň

Kyšická 51, Plzeň 31200
http://www.zszubcice.cz

Hlavní orientace mateřské školy Vytvářet klima školy s klidným a příjemným prostředím, ve kterém se děti cítí šťastně a spokojeně Rozvíjet osobnosti dítěte, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování si základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů Vést děti ke všem daným klíčovým kompetencím Zkvalitňovat práci v oblasti komunikačních schopností, logického myšlení a dalších základních psychických procesů Rozvíjet pracovních dovedností, zdokonalovat sebeobsluhu, rozvíjet manipulačních a technických dovedností při činnostech s materiálem, pomůckami a nástroji Vést děti k ochraně životního prostředí, k péči o volně žijící zvířata a získávat poznatky o pěstitelské práci Využívat podmínek okrajové mateřské školy k získávání poznatků o přírodě, zvířatech, zemědělských pracích apod. Co nabízíme: Předplavecký výcvik Hrajeme si na školu – příprava předškoláků na vstup do 1.třídy Šikovné ručičiky – tvoření z tradičního i netradičního materiálu Angličtina hrou Rozhýbej svůj jazýček – logopedická prevence Ekologické vycházky Návštěva divadelních představení Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi Vize naší školy Filozofií naší mateřské školy je škola rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Vytvoření bezpečného prostředí pro děti, ve kterém budou moci prožívat radostné dětství ve společnosti svých kamarádů. Respektování zájmů, potřeb a individuality dítěte a společné prožívání, zkoumání, tvoření a spolupráce. Vytváření takových podmínek, aby se děti do naší mateřské školy těšily.

Komentáře

Přidejte svůj názor