Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

29. mateřská škola Plzeň

Lidická 3, Plzeň 32300
https://zs.tatenice.cz

Naše dvoutřídní mateřská škola spolu se školní jídelnou, se nachází na Severním Předměstí města Plzně, v klidné vilové zástavbě. Pro děti byla otevřena od 1.září 1984 po celkové rekonstrukci rodinné vily. Objekt tehdy zakoupily České dráhy a využívaly ho pro děti svých zaměstnanců do roku 1995 jako závodní mateřskou školu. Od ledna 1995 byla škola bezplatným převodem předána městu Plzeň. S účinností od 1. 1. 2002 je škola příspěvkovou organizací. Kapacita školy, uvedena v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol z 1. 10. 2008 je 45 dětí. Architektura budovy je ve vilovém stylu s přiměřenými prostory, vysokými stropy, centrálním schodištěm a společnou šatnou pro děti. Třídy slouží jako herny, jídelny a ložnice. Suterén je využit pro kuchyni, prádelnu a sklady. Budova je umístěna v rozlehlé zahradě se vzrostlými stromy. Pro účely školy je celá využívána. Je vybavena herními prvky a pískovišti. MŠ je svou polohou a spojením s MHD dostupná širokému okolí. Docházejí do ní děti, které se většinou znají pouze ze školy, žijí v anonymitě velkoměsta s velkou migrací, s velkými sociálními rozdíly mezi jednotlivými rodinami. V současné době MŠ navštěvuje 45 dětí, rozdělených do dvou tříd z různých ročníků. Během jednoho školního roku se v každé třídě vymění 2 až 5 dětí. Termín přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok do mateřské školy stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem. O místu, termínu a době pro podání žádostí je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a medií. Zapisovány jsou děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Pokud není škola naplněna, přijímají se děti i v průběhu roku. Nabídka rodičům – být první adaptační dny se svým dítětem. Adaptace dětí – řešena s každým rodičem individuálně. V září se uskuteční informativní schůzky na třídách. Pro informace, které vyžadují větší časový prostor máme vyhrazeny dvakrát do roka konzultační dny. Zde má rodič možnost individuálně pohovořit s třídní učitelkou a ředitelkou školy, vznést své požadavky, připomínky či podněty k práci pracovnic. Akce školy – anglický jazyk, kroužek počítačů, solné jeskyně, návštěvy divadla, kina, výchovný koncert ZUŠ a výběr talentovaných dětí, návštěva ZOO, polodenní výlet, focení dětí, účast v různých soutěžích dle aktuální nabídky. vytisknout stránku

Komentáře

Přidejte svůj názor