Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

2. mateřská škola Velké Opatovice

Eduarda Ušela 472, Velké Opatovice 67963
https://www.mszeyerova.cz

Nástěnka VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 - 2023. Přejeme krásné jarní dny. Informace k zápisu. Výroční zpráva za rok 2022. Online festival Zítra vstanu a vychovám své dítě. "Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje." - Antoine de Saint-Exupéry - Návštěva u Jablíček. Nově u Jablíček. V průběhu letních měsíců se nám podařilo vymalovat, vyměnit koberec a změnit dispozice nábytku a nově jej uspořádat. Věříme, že se třída v novém bude opět dětem líbit a bude nám v ní všem dobře. Více ve fotogalerii. Co budou děti potřebovat? Úsměv a podporu rodiny - v MŠ je to prima. dál také: bačkůrky - uzavřené, bez šňůrek převlečení a obutí do třídy a na pobyt venku pyžamko a (v případě potřeby) mazlíka (plyšák, polštářek... zůstává v MŠ) hrníček na pití Hraček máme v MŠ dost - nechávejte si svoje na hraní doma! Děkujeme, přejeme nám všem pěkný školní rok! Opatření MŠ v souvislosti s prevencí šíření COVID 19 Organizace provozu mateřské školy se od 1. září 2021 řídí Manuálem MŠMT, který obsahuje informace, doporučení a povinnosti dané platnými právními předpisy. Aktuální informace najdete na nástěnkách v šatnách dětí, vstupech a také na webových stránkách MŠ. Vzhledem k tomu, že v kolektivu předškolních dětí dochází každoročně na podzim a v zimě ke zvýšené frekvenci respiračních nákaz, budeme nadále provádět přísnější ranní filtr při přijímání dětí - měření teploty bezdotykovým teploměrem. Učitelka je oprávněna ráno nepřevzít dítě se zvýšenou teplotou (naměřená hodnota nad 37°C). Zvýšenou míru pozornosti budeme věnovat příznakům respiračního onemocnění (kašel, dušnost a rýma). Při zjištění, že dítě vykazuje během pobytu v mateřské škole známky onemocnění, postupujeme v souladu se Školním řádem MŠ. Kontaktujeme rodiče, aby si dítě co nejdříve vyzvedli. Posouzení zdravotního stavu je pak plně v kompetenci ošetřujícího lékaře, který následně rozhodne o postupu léčby dítěte. Přejeme nám všem hodně zdraví a pěkný školní rok, na spolupráci se těší 2.MŠ Blanka Langerová Jak a kdy mýt ruce. Informace pro rodiče Investiční akcí MÚ Velké Opatovice proběhla v naší MŠ v srpnovém měsíci druhá etapa oprav přístupové terasy. Stavební úpravy se dotkly: odstranění obložení stěn, staré dlažby, oken, dveří. Byly provedeny zednické práce - položení dlažby (včetně schodiště), natažení obkladů, současně proběhla výměna vnitřních oken. Práce byly dokončeny, dokončeno bylo spárování, výmalba a osazení nových dveří. Budova MŠ se opět dočkala dalších oprav. Je tak o krok dále a získává novou tvář, která nahradí práce z roku 7.8.1986 - datum bylo ukryto pod obložením stěn. Rodiče, děti i veřejnost jistě přivítají vítanou výraznou kvalitativní změnu. Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce Časopis pro rodiče předškoláků online. http://www.forum-media.cz/muj-predskolak Reportáž z televizních novin na ČT1 týkající se důležitosti screeningu očních vad u dětí předškolního věku. Informace ze školního stravování: Od 1.12.2014 nabývá účinnosti Nařízení EU č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tato povinnost se vztahuje také na školní jídelny. Od prosince 2014 budou v jídelních lístcích uvedeny číselné kódy a k nim přiložená agenda, ze které bude patrné, o jaké alergeny v připravovaném pokrmu jde. Potravinovým alergenem může být jakákoli potravina. V souvislosti s Nařízením EU č.1169/11 je nutné označovat 14 vybraných alergenů. Jedná se o důležitou informaci pro osoby trpící potravinovou alergií nebo intolerancí.

Komentáře

Přidejte svůj názor