Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

1. mateřská škola Velké Opatovice

Dlouhá 429, Velké Opatovice 67963
https://skolazelesice.cz

Co nabízíme? Jsme školičkou rodinného typu, zakládáme si na dobrých vztazích i vzájemné důvěře mezi dětmi, zaměstnanci i rodiči, pracujeme podle školního vzdělávacího programu "Přírodou touláme se rádi, jsme s ní všichni kamarádi", respektujeme individuální potřeby dítěte (adaptační plány, individuální plány, skutečná potřeba spánku dětí), zajišťujeme poradenskou činnost pro rodiče, spolupracujeme s psycholožkou i logopedkou, snažíme se předcházet vadám ve výslovnosti dětí, o děti pečuje kolektiv zkušených kvalifikovaných zaměstnanců, seznamujeme děti s vodou a základy plavání v bazénu ZŠ, děti mají možnost se zapojit do nadstandardních aktivit – kroužky angličtiny, logopedie, šikovné ručičky, taneční kroužek, zpíváme si pro radost využíváme projekty Začít spolu, Bezpečná školka, Hrou připravujeme na školu, Edukačně stimulační skupiny, Zoubky jako perličky, Celé Česko čte dětem, Ekologická výchova s projekty jednotlivých tříd a Rozkvetlá škola, Se sokolem do života stravování dětí se řídí zásadami zdravé výživy, využíváme pitný režim, spolupracujeme se ZŠ, ZUŠ, myslivci, hasiči, pořádáme společné akce s rodiči, besídky, vycházky, odpolední tvořivá setkání ve třídách divadelní představení, koloběžkové závody, karnevaly, pravidelné dny otevřených dveří…

Komentáře

Přidejte svůj názor