Mateřská škola Lubná

Lubná 177, Lubná 76701
https://skolka-lubna.webnode.cz

Filosofie MŠ.Mateřská škola je jedna z mnoha institucí, která napomáhá doplňovat výchovu dítěte a umožňuje mu zajistit prostředí plné dostatečných podnětů a možností k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Cílem naší MŠ je co nejefektivněji rozvíjet osobnost dítěte tak, aby byl brán zřetel na jeho individualitu, jeho potřeby, zájmy a nadání. Výchovná práce vychází z vývoje a zrání dětí, citlivě rozvíjí jejich fyzické a psychické dovednosti, zajišťuje jejich pocit jistoty a bezpečí, pěstuje v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu a učí dítě být samo sebou, ale i schopnosti přizpůsobit se životu s ostatními dětmi.Naším úkolem by mělo být předat dalšímu vzdělávacímu zařízení, kterým je základní škola, takové osobnosti, které budou optimálně všestranně rozvinuté podle svých možností a zájmů.Mateřská škola Lubná je od 1. 1. 2003 mateřskou školou s právní subjektivitou. Zřizovatelem MŠ je obec Lubná. Mateřská škola se nachází uprostřed obce Lubná a je snadno dostupná pro děti z této vesnice. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu, která je umístěna ve starší patrové budově spolu s obecním úřadem, místní knihovnou a obecními byty. V mateřské škole je jedna třída s kapacitou až 25 dětí, třída je věkově smíšená a jsou zde děti ve věku od 2 do 6 let (v případě odkladu školní docházky do 7 let).V MŠ pracují 3 zaměstnanci - ředitelka, učitelka a školnice.Strava pro děti je dovážena z nedaleké mateřské školy Kvasice, jelikož mateřská škola nemá vlastní školní kuchyň.Součástí mateřské školy je rovněž zahrada, která je využívána denně pro hry a pobyt dětí, ale i pro společné akce uspořádané pro rodiče s dětmi. Školní zahrada je vybavena herními prvky, pískovištěm a domečkem, který dětem umožňuje úkryt při slunečném počasí.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky