Mateřská škola Lomnice

Kraslická 36, Lomnice 35704
http://www.obeclomnice.cz

objednávku na vývoz odpadu naleznete ke stažení zde: https://www.obeclomnice.cz/cs/formulare-ke-stazeni/ Likvidace odpadu – občanů obce Lomnice (nevztahuje se na firmy) Vzhledem ke změně legislativy, především zákona o odpadech, kdy již není přípustné, aby náklady na likvidaci odpadu byly hrazeny z rozpočtu obce, bylo na zastupitelstvu rozhodnuto, že Obec Lomnice již nemůže nést na své náklady likvidaci odpadu občanů, ale přesto Vám může pomoci s jeho dopravou na skládku, která se nachází v katastrálním území Vintířov (SUAS – skládková s.r.o.). Obvyklé množství odpadu může občan odvézt na sběrný dvůr. ...

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky