Mateřská škola Libušín

Důl Jan 143, Libušín 27306
http://www.mslibusin.cz

O nás Mise Na Kopečku Mateřská škola Na Kopečku je průvodcem dětí v předškolním vzdělávání, poskytuje bezpečné a podnětné rodinné prostředí se zaměřením na přírodu a je součástí obce . Obsahem i cílem našeho školního vzdělávacího programu je působit na každé dítě a nabízet takové aktivity, aby neztratilo přirozenou motivaci ke vzdělávání a přiměřeně svému věku a možnostem bylo jedinečnou osobností, která je samostatná, sebevědomá a sebejistá. Škola navazuje na rodinnou výchovu a s rodinou úzce spolupracuje, vede dítě ke zdravému životnímu stylu, k respektování, toleranci a vzájemné empatii, připravuje na vstup do základní školy a k celoživotnímu vzdělávání. Školní rok 2018/2019 Školní vzdělávací program Na Kopečku Celoroční projekty Pohodový školáček - příprava před vstupem do školy Veselá školička - spolupráce ZŠ Libušín a MŠ - příprava školáčků Nechcikazy - prevence zubních kazů Zdravé očko - včasná diagnostika případných očních vad (v loňském roce Oční výlet) Pejsek kamarád - canisterapie v MŠ Logopedická prevence ve třídách Broučci, Štěňátka a Koťátka Ozdravné foukání na flétny - třída Štěňátek a Koťátek Projektové dny Karnevalový den - únor Záchranářský den - květen Čarodějnický den - duben Dopravní den - květen Aktivity nejstarších dětí Slavnostní vyřazování školáčků - červen Indiánská noc ve školce - červen Předplavecké aktivity Předplavecký kurz Bazén Tuchlovice - únor - dube Angličtina třída Broučků, Štěňátek a Koťátek - angličtina v třídním vzdělávacím programu Aktivity veřejné Putování za pohádkou - říjen Lampionový průvod - listopad Čarodějnice na kopečku - duben Spoluúčast na Dnu plném zábavy - červen Beruška - v průběhu celého školního roku (podzimní blok, zimní blok a jarní blok) Tématické výlety Ekologický výlet - Naučné středisko Čabárna - říjen, duben Adventní výlet - prosinec Výlet hornický - návštěva skanzenu Mayrau - říjen Výlet za zvířátky - ZOO Praha - květen Kulturní aktivity Návštěva divadla Lampion v letošním školním roce se zaměříme na ekologické programy - Ornita, NSEV Veřejná vystoupení Rozsvěcení vánočního stromu Libušín Vítání občánků Města Libušín Kulturní akce DPS

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky