Mateřská škola Ledeč nad Sázavou

Stínadla 1049, Ledeč nad Sázavou 58401
http://www.msledec.cz

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v Mateřské škole Stínadla v Ledči nad Sázavou, na adrese Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, bylo na základě epidemiologického šetření rozhodnuto o karanténním opatření pro Vaše dítě, které se stalo rizikovým kontaktem osoby s pozitivním testem na nový typ koronaviru (SARS-CoV-2) dne 17. 2. 2021. Pokud Vaše dítě bylo v mateřské škole 12. 2. 2021 (třida Žabek), pak je lhůta karantény počítána od tohoto data. Praktickému lékaři pro děti a dorost bude předána informace dle výkazu docházky do MŠ. Všeobecná informace: V případě testování (s neg. výsledkem) a následné bezpříznakovosti do konce karantény se stanovuje délka karantény 10 dnů. Karanténa nekončí zjištěním negativního výsledku testu, končí až stanovenou lhůtou! V případě, že se osoba v karanténě nestihne otestovat do 10. dne od posledního kontaktu s pozitivním (nejlépe mezi 5. – 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivním) a je bez příznaků po celou dobu karantény, stanovuje se délka karantény 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivním. ZAVOLEJTE PRAKTICKÉMU LÉKAŘI VAŠEHO DÍTĚTE. SDĚLTE MU INFORMACI O TOM, ŽE SE VAŠE DÍTĚ SETKALO S OSOBOU S ONEMOCNĚNÍM COVID-19. V PŘÍPADĚ, ŽE SE U VAŠEHO DÍTĚTE JIŽ PROJEVILY PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19, LÉKAŘ OBJEDNÁ DÍTĚ NA ODBĚR NA NEJBLÍŽŠÍ VOLNÝ TERMÍN. V PŘÍPADĚ BEZPŘÍZNAKOVOSTI A ZA PODMÍNKY, ŽE SE U VAŠEHO DÍTĚTE NESTIHNE PROVÉST TEST DO 10. DNE OD EPIDEMIOLOGICKY VÝZNAMNÉHO KONTAKTU S POZITIVNÍM, ZŮSTÁVÁ VAŠE DÍTĚ VE 14-DENNÍ KARANTÉNĚ BEZ UKONČENÍ (PCR) TESTEM. POKUD TRVÁTE NA TESTOVÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE, KTERÉ JE BEZ PŘÍZNAKŮ I V PŘÍPADĚ, KDY SE NESTIHNE PROVÉST TEST DO 10. DNE OD EPIDEMIOLOGICKY VÝZNAMNÉHO KONTAKTU S POZITIVNÍM, KONZULTUJTE TUTO VARIANTU S PRAKTICKÝM LÉKAŘEM VAŠEHO DÍTĚTE. POKUD SE PŘÍZNAKY PROJEVÍ POZDĚJI, VOLEJTE PRAKTICKÉMU LÉKAŘI VAŠEHO DÍTĚTE. KARANTÉNA A PROVEDENÍ PCR TESTU SE NENAŘIZUJE U DÍTĚTE, KTERÉ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PRODĚLALO A ZÁROVEŇ U NICH NEUPLYNULO VÍCE NEŽ 90 DNŮ OD PRVNÍHO RT-PCR TESTU S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM A JE BEZ PŘÍZNAKŮ. Je možné si na Vaše dítě vzít ošetřovné (řešit s praktickým lékařem pro děti a dorost, v případě nejasností se můžete obrátit na místně příslušné pracoviště OSSZ). Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni COVID-19. Karanténa je povinná. Je třeba dodržovat následující pravidla: Zůstat doma – byt/dům/zahrada u domu (tj. nechodit do MŠ, na veřejná místa apod.). Nenavštěvovat zdravotnická zařízení, zrušit naplánované návštěvy lékaře! Sledovat výskyt příznaků COVID-19. Pokud se objeví tyto příznaky u Vašeho dítěte, obraťte se na praktického lékaře pro děti a dorost. Mýt si důkladně ruce, používat desinfekci. Používat obličejové roušky v situacích, které si to žádají. Dezinfikovat váš domov, zejména často využívané povrchy a dotykové plochy. Často větrat. Omezit jakékoli návštěvy (nepřijímat návštěvy; nechodit na návštěvy). Ostatní osoby v domácnosti by měly udržovat distanc od osoby v karanténě, zejména pak osoby z rizikových skupin obyvatelstva (babička, dědeček, osoby s vážnějším onemocněním). Pokud dítě sdílí pokoj se sourozencem, je na místě je oddělit. Postupujte podle pokynů praktického lékaře pro děti a dorost. Karanténa se vztahuje pouze na osobu, která se setkala s osobou s onem. COVID-19. Osoby žijící ve společné domácnosti NEJSOU v karanténě. Pokud nevykazují příznaky onemocnění (platí všeobecně), mohou chodit do práce/školy. Samozřejmě je na uvážení těchto osob, jaké aktivity lze na tuto dobu omezit… V případě, že se u některého ze členů Vaší domácnosti objevily příznaky onemocnění COVID-19, ať kontaktuje svého praktického lékaře!

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky