Mateřská škola Lázně Libverda

Lázně Libverda 177, Hejnice 46362
http://www.laznelibverda.cz/cs/mistni-samosprava/organizace-zrizene-obci/materska-skola/

matskola.ll@centrum.cz Mateřská škola je jednotřídní, pro 17 dětí s jídelnou. Základním cílem školky je zajistit zdravý, fyzický a sociální rozvoj dítěte, předcházet dětské neuróze, rozvíjet citovou a mravní výchovu a motivovat dítě k dalšímu poznávání a učení. Jedním z mnoha prostředků, jak plnit tento cíl, je rodinná atmosféra a adaptační program pro naše příchozí děti. Zaměřujeme se zde na činnosti pracovní, výtvarné a hudebně pohybové. Výsledky této práce jsou presentovány na nejrůznějších akcích a příležitostech - besídky, liberecká Mateřinka, předtančení na plese, Slet čarodějnic, vystoupení na školách v rámci spolupráce, vánoční strom a podobně. Výrobky z výtvarné a pracovní činnosti dětí jsou posílány na různé soutěže a výstavy. Pro děti jsou pořádány různé akce MDD, výlety, pohádky, poháry a jiné. Díky sponzorům bylo vylepšeno materiální vybavení školky. Byl pořízen nový dětský nábytek, nová elektronika, zahradní zařízení a také hračky. Zdejší škola také vaří obědy pro veřejnost.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky