Mateřská škola Lavičky

Lavičky 91, Velké Meziříčí 59401
http://www.obec-lavicky.cz

Žádost o přijetí dítěte 2021 zde Zveřejněno 11.4.2021 Mateřská škola Lavičky, příspěvková organizace Lavičky 91, 594 01 Velké Meziříčí ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 Na základě doporučení k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a po dohodě se zřizovatelem stanovuje ředitelka školy termín, místo a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Lavičky, příspěvkové organizace od školního roku 2021/2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí. II. Termín pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je ve dnech od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021. III. Místo pro podání žádosti: Mateřská škola Lavičky, příspěvková organizace, Lavičky 91, 594 01 Velké Meziříčí Tiskopis „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, jejíž součástí je potvrzení pediatra o očkování dítěte, je možno po telefonické domluvě od 19. 4. 2021 vyzvednout v MŠ, k dispozici bude také na webu obce Lavičky www.obec-lavicky.cz . IV. Způsob doručení žádosti: a) do datové schránky školy –ID: cniu44k b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - ms.lavicky@tiscali.cz ▪Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z ostatních uvedených způsobů. c) poštou -Mateřská škola Lavičky, příspěvková organizace Lavičky 91 594 01 Velké Meziříčí d) osobní podání ve škole - termín a dobu podání si zákonný zástupce dohodne předem e-mailem: ms.lavicky@tiscali.cz nebo telefonicky:566 523 446 , 731 615 737, popř. 604 543 015, aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování lidí. V. Organizace zápisu Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením pediatra o očkování dítěte předloží zákonný zástupce tyto ověřovací dokumenty: •rodný list dítěte k ověření data narození •občanský průkaz k ověření místa trvalého pobytu. Každému žadateli bude přiděleno registrační číslo, na základě kterého budou zveřejněny výsledky řízení. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole- okno vedle vstupních dveří a na webových stránkách obce www.obec-lavicky.cz. Předpokládaný termín zveřejnění je 25. 5. 2021. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci jako doporučenou zásilku nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti. Po dohodě se zákonným zástupcem lze realizovat osobní předání. Z důvodu nestability současné situace, může docházet k aktualizaci uvedených pravidel a postupů, proto sledujte webové stránky obce. V Lavičkách dne 9. 4. 2021 Mgr. Věra Havlišová, ředitelka školy

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky