Mateřská škola Kytička

Pod vodojemem 313/3B, Ústí nad Labem 40010
https://www.mskyticka.cz

Mateřská škola Kytička se nachází v pěkném, klidném prostředí na konci města Ústí nad Labem, ve Všebořicích pod Střížovickým vrchem. Škola je moderně vybavena tělocvičným náčiním a nářadím, nábytkem, hračkami, didaktickými pomůckami a zahradním mobiliářem. Motto: Sportem, hrou a láskou vytváříme šťastný úsměv našich dětí. Mateřská škola Kytička má čtyři barevně rozlišené třídy = kytičky: Žlutá kytička pro děti od 3 do 4,5 let Fialová kytička pro děti od 3 do 4,5 let Oranžová kytička pro děti od 4,5 do 6 let Červená kytička pro děti od 4,5 do 6 let Věkové rozlišení je nutné vzhledem ke sportovnímu zaměření naší školy. Proč pohyb a sport v mateřské škole? Pohyb je prostředkem k seznámení se s prostředím, k vyjadřování sebe samého a k rozvoji komunikace s ostatními. Děti získávají sebevědomí, umí si pomáhat a povzbuzovat druhé, hodnotí své dovednosti, soupeří i spolupracují. Pohyb je jednou ze základních potřeb předškolního dítěte, a tím i důležitým prostředkem dětského objevování světa. Personál mateřské školy Kytička Ředitelka školy: Bc. Lenka Kalousová Statutární zástupkyně ředitelky školy: Bc., Mgr. Jaroslava Svobodová Učitelky mateřské školy: Žlutá kytička: Edita Hladíková Bc.Tereza Podrabská (za MD od 1.9.2020) Lucie Franková (asistent pedagoga od 1.4.2020) (Bc. Petra Drdlová od 4.9.2020 na MD) Fialová kytička: Bc. Lenka Kalousová Lucie Průšová Eliška Lüftnerová (pro překrývání služeb) od 24.8.2020 Červená kytička: Bc., Mgr. Jaroslava Svobodová Bc. Jaroslava Vlachová Věra Vondrušková (pro překrývání služeb od 1.9.2019) Oranžová kytička: Klára Kundrátová Mgr. Aneta Mouchová (za MD od 7/19) (Radmila Kačerovská - od 7/19 na MD) Školní asistentka (z projektu OP VVV - Šablony): Pavla Koutníková (od 1.10.2016 - 30.9.2017) -Šablony I. Bc. Petra Straitová (od 1.10.2017-30.9.2018) (od 1.10.2018 -30.4. 2019, pak MD) - Šablony II. Pavlína Pelcová (od 1.5.2019 - 30.9.2020 Šablony II.) a od 1.10.2020 Šablony III. Ekonomka školy a vedoucí stravovny: Ing. Ivana Hrdličková Hlavní kuchařka: Eva Trnková Pomocná kuchařka: Ivana Kasardová Paní uklízečky: Alena Lancová Hana Klabanová Pověřenec GDPR: Ing. Martin Kolář tel.: +420 777 150 317 www: www.metropolnet.cz e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz (do předmětu e-mailové zprávy uveďte název školy) Cíle naší mateřské školy 1. Přispívat k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí v MŠ, respektovat jeho každodenní potřeby. 2. Vytvářet sociální klima na základě vztahu důvěry, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi v MŠ. 3. Maximálně rozvíjet vlohy a schopnosti dětí v prostředí MŠ, zejména v oblasti pohybové s využitím všech dostupných prostředků. 4. Snažit se v povědomí dětí vytvořit kladný vztah pohybu 5. Pomáhat dětem aktivně se učit a přizpůsobovat se změnám po celý život. 6. Vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu. Školní vzdělávací program Název: Kytičková rodina 1.9.2018 - 31.8. 2023 Školní vzdělávací program je vytvořen dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, závazného pro mateřské školy v ČR.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky