Mateřská škola Kytička Milevsko

Jiráskova 764, Milevsko 39901
http://www.mtskyticka.cz

Vize MŠ Kytička Milevsko: „SPOLEČNĚ VÍC DOKÁŽEME“ - společně dokážeme budujeme bezpečné, vstřícné a příznivé prostředí pro efektivní vzdělávání a osobnostní rozvoj dětí a zaměstnanců, respektující jejich oprávněné potřeby - Mateřská škola Kytička je otevřena účinné spolupráci s rodiči dětí, postavené na vzájemné důvěře a participaci – vychází z historie, tradic a vytvořených duchovních hodnot spojených s obcí Milevsko, podporuje sounáležitost s regionem Milevska – spolupracuje s příspěvkovými organizacemi ve městě- mateřskými školami, základními školami, ZUŠ, Městskou knihovnou, Milevským muzeem, Muzeem maškar, Sociálními službami Města Milevska, aj.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky