Mateřská škola Kunčina

č.p. 88, Kunčina 56924
http://www.mskuncina.cz

08.04.2021 Provoz MŠ od 12. dubna 2021 Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 se s účinností od 12. dubna 2021 do odvolání zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v MŠ s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětí, jejichž zákonní zástupci jsou a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, e) příslušníci ozbrojených sil, f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží potvrzením zaměstnavatele před nástupem dítěte do MŠ. Děti, kterým je umožněna osobní přítomnost v MŠ se budou vzdělávat v průběhu běžné provozní doby MŠ. A povinně budou testovány 2x týdně - pondělí a čtvrtek. Z důvodu zajištění organizace provozu a stravování, prosím, nahlaste své děti do MŠ co nejdříve. Podrobnější informace k provozu MŠ včetně testování obdržíte prostřednictvím školních emailů. Veškeré dotazy se pokusím zodpovědět na tel. čísle: 739 452 197. Za MŠ Hana Fafílková

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky