Mateřská škola Krnov

Mikulášská 8, Krnov 79401
http://www.ms-mikulasska.cz/

Naše mateřská škola nabízí dětem klidnou a pohodovou atmosféru, kde se děti cítí dobře a to ve třídách s věkově heterogenním uspořádáním. V obou třídách jsou děti zpravidla od 3 do 6 (v případě odkladu školní docházky 7 mi let). Při zahajování docházky umožňujeme dětem a jejich rodičům adaptační program, ve kterém se děti postupně odpoutávají od rodičů a navykají si na prostředí mateřské školy. Rodičům je umožněno vstupovat do tříd dle jejich potřeb. Paní učitelky poskytují dětem péči a podnětné prostředí, které umožňuje rozvoj jeho intelektu a zájmu o další činnosti. Při výchovně-vzdělávací činnosti preferujeme prožitkové učení a skupinovou formu vzdělávání. Mateřská škola nabízí dětem bohaté materiální vybavení a herní koutky, v nichž děti přirozeným způsobem rozvíjí svou hru i schopnosti. Vybavení tříd a zahrady poskytuje dostatek příležitostí k rozvoji pohybových dovedností a fyzické zdatnosti dětí. Pro děti a rodiče nabízíme zábavná a tvořivá odpoledne, oslavy tradic, akce dle přání rodičů i dětí. Vítáme zapojení rodinných příslušníků při plánování, organizování i vyhodnocování společných odpoledních akcí. Těšíme se na vaši návštěvu. Název školy: Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace Zřizovatel: Město Krnov Ředitelka: Bc. Alena Klohnová Právní subjekt: 1. 1. 1994 Zařazení do sítě škol: 1. 1. 1997 Kapacita MŠ: Dvojtřídní, 50 IČO: 60802596 Naše MŠ se nachází v klidné části centra města. MŠ je dvoutřídní s kapacitou 50 dětí. Třída U Krtečků – věkově heterogenní třída v patře Třída U Sluníček -věkově heterogenní třída v přízemí Provozní doba MŠ je: 6:00 – 16:00 hodin. Pracuje zde 6 stálých zaměstnanců: Ředitelka školy a tři pedagogické pracovnice zajišťují výchovně-vzdělávací činnost a dvě provozní zaměstnankyně, které zajišťují čistotu a útulnost prostředí mateřské školy, výdej stravy a péči o školní zahradu. Od září 2020 pracuje v rámci personální podpory projektu Naše škola jde novou cestou III v MŠ školní asistentka Dagmar Bolíková, která rovněž pracuje jako učitelka. paní učitelky třídy U Krtečků – Blažková Helena, Klohnová Alena paní učitelky třídy U Sluníček – Anderlová Renáta, Bolíková Dagmar provozní zaměstnankyně – Žaneta Calábková, Lenka Zatloukalová

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky