Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Příčná 191, Havlíčkův Brod 58001
https://pricna.mskoralky.cz

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA: nejstarší MŠ ve městě s dlouholetou tradicí od roku 1892 výhodná poloha školy v blízkosti centra města i městského parku rodinné prostředí mateřské školy, vlídný a vstřícný personál úzká spolupráce s rodinou dítěte vytváříme podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí školy, v němž se dítě bude cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně rozdělení dětí do čtyř tříd vzhledem k věku, kde je vzdělávají kvalifikované učitelky pestrá a vyvážená strava, která je připravovaná ve školní kuchyni v budově školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem KOUZELNÝ STROM, jeho téma každoročně vychází ze zájmu a potřeb dětí i aktuálního dění v přírodě a společnosti napomáháme socializaci dítěte vytvářením podmínek k získávání sociálních zkušeností v dětské skupině třídy mateřské školy, interakcí s třídními učitelkami, ale i sociálním kontaktem s dětmi ostatních tříd i dospělých MŠ rozmanitými činnostmi všestranně rozvíjíme osobnost dítěte a podporujeme jeho vzdělávání v rozsahu individuálních možností a potřeb při výchově napomáháme vytvářet a posilovat pěkné mezilidské vztahy součástí vzdělávacích činností je příprava dětí na vstup do základní školy nadstandardní aktivity školy – plavání, bruslení, lyžování, pobyt v solné jeskyni, sportovní a kulturní prožitky dětí… specificky cílené aktivity - seznamování předškoláků s angličtinou, hudební a dramatické aktivity, logopedická prevence úzká spolupráce školy se ZŠ Štáflova a dalšími organizacemi a institucemi města Zapojení školy do projektů a programů: Celé Česko čte dětem Integrační vzdělávací program Medvídek NIVEA Projekt Děti do bruslí Školkové babičky a dědečci

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky