Mateřská škola Korálek Pardubice

Rumunská 90, Pardubice 53003
http://www.ms-koralek.cz/

Školní vzdělávací program Mateřské školy Korálek v Pardubicích vychází z Úmluvy o právech dítěte. MŠ je pilotní mateřskou školou mezinárodního programu První kroky, jehož obsahem je výchova k lidským právům. Smysl výchovy k lidským právům a právům dítěte v předškolním období tkví právě ve specifičnosti tohoto období. Dodržování práv dítěte a lidských práv se obecně týká především chování a jednání člověka. Cílem výchovy k lidským právům a právům dítěte jsou především jisté dovednosti, postoje a až s nimi následně související znalosti. V předškolní období dětí jsou cíle výchovy upřeny zejména na pěstování hodnot a návyků. Ve výchově k právům dítěte a lidským právům nejde jen o naučení se, jaká mají lidé práva, děti práva, a co obsahují jednotlivé dokumenty této problematiky. Jde především o to, abych sám práva lidí neporušoval, abych nikomu práva nebral a naopak se snažil hájit práva druhých. Výchova k LP a PD je o mezilidských vztazích – o solidaritě, slušnosti, toleranci, přizpůsobení se druhým, snaze vyjít s lidmi kolem sebe, o respektu… Práva dítěte, jež se vyčlenila z obecných přirozených práv člověka, souvisí s celkovým pojetím dětství. 20. století odstartovalo nebývalý zájem o dítě a tento zájem trvá nadále. Naděje na jistou změnu je spatřována v záměrném působení na člověka v duchu ideálu lidských práv a práv dítěte od jeho raného věku. Hlavní smysl proč se zaměřit na práva dětí tkví v tom, děti chránit a učit je, aby se chránily samy, provázet je při jejich rozvíjení a spoluvytvářet podmínky jejich života tak, aby se ho mohly zúčastnit. „Dítě je lidská bytost a proto mu náleží všechna lidská práva.“ (Přejato ze školního vzdělávacího programu MŠ Korálek v Pardubicích a z diplomové práce studentky Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Moniky Všetečkové).

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky