Mateřská škola Kolín II.

Bezručova 801, Kolín II. 28002
https://ms-bezrucova.cz

Mateřská škola byla otevřena v roce 1966. Je situována ve středu kolínského sídliště. Na rozlehlém pozemku jsou rozmístěny pavilony – hospodářská budova a 3 jednopatrové pavilony mateřské školy, každý se dvěma třídami. V roce 2008 přibyla k mateřské škole nová budova v ulici Bezručova 524 se třemi třídami – detašované pracoviště. Celková kapacita školy je 246 dětí. Škola se nachází v klidné čtvrti, obklopena zelení, s možností využívat nejen okolní přírodu (les, hřiště, vodní nádrž, řeka, lesopark), ale i různá sportoviště (plavecký bazén, kluziště, dopravní hřiště, hřiště), kulturní zařízení a zázemí (divadlo, kino, kulturní dům). Třídy mateřské školy jsou členěny na hernu a pracovní – jídelní část a jsou vybaveny dětským nábytkem uzpůsobeným tak, aby děti měly možnost výběru hraček vizuálně. Byly vytvořeny herní a námětové koutky pro rozvoj tvořivosti dětí a podněcující spontánní pohyb dětí. Herní část slouží i k odpočinku dětí. K příslušenství každé třídy patří kuchyňka a sociální zařízení. Pavilony mateřské školy obklopuje rozlehlá zahrada se čtyřmi herními zónami pískovišti a altány. Budova mateřské školy Bezručova 524 je vybavena velkým krytým altánem, pískovištěm a několika herními zónami. V prostorách hospodářské budovy je školní kuchyně, kancelář hospodářky školy, sklady, dílna a prádelna. Děti jsou zařazeny do tříd zejména na základě přání rodičů a podle potřeb dítěte. V jednotlivých třídách jsou rozděleny rovnoměrně ve všech věkových skupinách. Škola spolupracuje při realizaci svých záměrů zejména s rodiči, pedagogicko psychologickou poradnou, pediatry, základními školami (výuka angličtiny, koncerty, dny otevřených dveří, divadelní představení), základní uměleckou školou, domovem důchodců, městským útulkem pro psy apod. Prostory mateřské školy nabízí dětem i rodičům nadstandardní nabídku v oblasti výuky angličtiny, speciální přípravu pro školáky, hry na flétnu, cvičení s hudbou a na balančních míčích, výroby keramiky a adaptační program pro rodiče s dětmi od 2 do 3 let. V externích prostorách zajišťujeme saunování, pobyt v solné jeskyni, bruslení a účast na předplavecké výuce.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky