Mateřská škola Kněžnice

Kněžnice 95, Jičín 50601
https://beruskamskneznice.webnode.cz

O nás Naše mateřská škola, starší jednopatrová budova, se nachází v krásném, malebném prostředí Českého Ráje, kde všude kolem jsou louky, lesy, potůčky, rybník…Budovu obklopuje rozsáhlá školní zahrada plná vzrostlých stromů, kterou se snažíme společně s obcí Kněžnice zvelebovat, aby našim dětem poskytla pěkné prostředí ke svým hrám. Školní zahrada je prostorná a má dostatek travnaté plochy, která je vhodná pro přirozený a zdravý pohyb dětí. Celá plocha je zajištěna také z hlediska bezpečnosti drátěným plotem. Na chodnících mají děti možnost jízdy na koloběžkách, kreslení křídou apod. Také mohou využívat pískoviště, průlezky, bezpečné houpačky na pružině, dřevěný domeček a také dřevěnou herní soustavu se skluzavkou. Mateřská škola má v provozu 1 třídu s kapacitou 25 dětí. Součástí mateřské školy je i školní jídelna, která také vaří pro cizí strávníky v doplňkové činnosti. Záměrem Mateřské školy Kněžnice je výchova a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu, a podpora rozvoje každého dítěte v jeho individuálních možnostech. Uplatňujeme ozdravné aktivity, které umožňuje prostředí a podmínky mateřské školy se zaměřením na prevenci onemocnění horních cest dýchacích a posílení imunitního systému. Mateřská škola dbá na správný duševní a tělesný rozvoj dětí s prioritou akceptovat každé jednotlivé dítě v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb, který je realizován v pohodovém klimatu MŠ, zajištěným všemi zaměstnanci. Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, rozvíjet v nich vztah k přírodě a podporovat hlavně citovou výchovu. Úzkou spoluprací se ZŠ Libuň se snažíme, aby přechod dětí z mateřské školy do základní školy byl radostný a vzbudil v nich zájem o učení. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. pokyny-pro-rodice-DĚTSKÁ ONEMOCNĚNÍ.pdf (2416009)

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky