Mateřská škola Kněževes

Na Hlavní silnici 155, Kněževes 25268
http://www.knezeves.cz/

Mezi pohanskými názvy okolních osad- jako např. Běloky, Černomice/dnes Černovičky/, Postřížín - název Kněževes dokládá starobylost obce a naznačuje souvislost se vznikem křesťanské tradice na počátku přemyslovského prvního českého státu. Název Kněževes, tj. Kněžíves evokuje skutečnost, že tato vesnička patřila knížeti-knězi tedy českému panovníku, dnes nazývanému sv. Václav z rodu Přemyslovců, patronu země české, jenž žil v 10. stol. n. l. Zajímavé je, že v těsné blízkosti obce leží ještě jiná vesnička Kněžívíska, dnes Kněžívka. Další zajímavostí je, že existuje ještě druhá Kněževes, vzdálenější od Prahy - Kněževes u Rakovníka.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky