Mateřská škola Klánovice

V Žáčku 219, Praha 9 - Klánovice 19014
http://msklanovice.cz/

Program je zaměřen na mezilidské vztahy s cílem rozvíjet dítě jako součást světa, ve kterém žije. Mateřská škola, jak ji chápeme, má být místem pohody, bezpečí, jistoty, místem, které umožňuje všestranný rozvoj dítěte a které nenásilnou formou probouzí v dětech zvídavost, tvořivost, zdravé sebevědomí, schopnost empatie, spolupráce, učí děti chápat souvislosti, vzájemnou závislost přírody, lidského života a kultury. Všichni máme příležitost objevit své možnosti, ale i rozmanitosti světa, učit se srozumitelné komunikaci, jež přispívá k vzájemnému sblížení, pochopení. Věnujeme pozornost hodnotám jako je přátelství, tolerance, pěstujeme laskavost a cit pro rozdílnost. Naším cílem je vytvářet v dětech pocit, že jsme tu jeden pro druhého. Že se ve chvílích, kdy se cítí nejisté, mají na koho obrátit, že jim druhý, dospělý, kamarád podá pomocnou ruku. A zároveň i v nich samých vytvářet otevřenost, připravenost nabídnout svou pomoc a srdíčko tomu, kdo potřebuje, že jsme tu jeden pro druhého - spolu - ve chvílích pohody, společně sdílené radosti, ale i ve chvílích nezdaru, smutku, nepohody, se kterou zde nikdo nezůstává sám. Vše, co se ve škole děje, je prospěšné dítěti. Každé dítě je respektováno a přijímáno jako partner. Učitelé společně s dětmi vytvářejí pravidla soužití. Vzájemná komunikace je pozitivní, pro dítě podnětná a rozvíjející. Prostředí školy je přátelské a vstřícné a je přizpůsobováno potřebám dětí. Metody práce jsou založené na prožitku, vzoru, hře, pohybu, manipulaci a experimentu, komunikaci, tvoření a fantazii, myšlenkových operacích.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky