Mateřská škola Kaštánek

Na Stínadlech 2388, Teplice 41501
http://kastanekteplice.cz

U každého dítěte budeme přihlížet k jeho individuálním schopnostem, potřebám a zájmům. Při výchově a vzdělávání budeme co nejvíce spolupracovat s rodiči. Zajistíme dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Vytvářet předpoklady pro individuální rozvojové možnosti dětí a umožňovat tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná. Na základě každodenního styku s dítětem i jeho rodiči plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance. V dnešním multikulturním světě budeme rozvíjet prosociální chování a schopnosti empatie, schopnost vyjadřovat své emoce a ztotožnit se s pocity druhých.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky