Mateřská škola Karviná-Mizerov

Kpt. Jaroše 2224, Karviná - Mizerov 73401
http://ms.zs-majakovskeho.cz

Naše MŠ Empty Odloučené pracoviště Mateřská škola Kpt.Jaroše č. 2224 Karviná-Mizerov je příspěvkovou organizací, provozovatelem je Magistrát Města Karviné. Od 1.1.2016 došlo ke sloučení ZŠ a MŠ - oficiální název je Základní škola a Mateřská škola Majakovského 2219, Karviná, příspěvková organizace. Se základní školou jsme spolupracovali již řadu let před sloučením. Děti navštěvují 1.třídu, a zúčastňují se mnoha akcí konaných v prostorách ZŠ, tímto se hravou a zábavnou formou připravují na svou další edukační dráhu. Náš Školní vzdělávací program a z něj následně vyplývající Třídní vzdělávací programy (k nahlédnutí u p.učitelek), jsou vytvářeny v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Naše MŠ je umístěna na okraji sídliště v klidném prostředí. Nedaleko se nachází lesopark Dubina a rybník, což využíváme k poklidným procházkám a k poznávání přírody. Od roku 2008 máme vybudovanou novou školní zahradu a v létě 2017 proběhla renovace zahradních prvků. Zahrada je velmi dobře vybavená jak pro zábavu a sport, tak i pro výuku a vzdělávání dětí. Od jara do podzimu slouží ve vyhrazených hodinách i dětem mimoškolním s doprovodem rodičů a za dohledu správců zahrady. Naše mateřská škola je čtyřtřídní. Hlavní vzdělávací činnosti jsou uskutečňovány ve třídě Sluníček a Berušek, které se nachází ve druhém patře a pak v prvním patře je třída Motýlků, kde jsou děti mladší 3 let. Čtvrtá místnost - slouží jako tělocvična, zde děti mají možnost plně rozvíjet hrubou motoriku, orientaci v prostoru, cvičit s náčiním, hrát hry různorodého charakteru. Ve třídách jsou děti věkově smíšené. Třídy a herny jsou dostatečně velké, umožňují vytvoření pracovních, vzdělávacích a zábavních center. V přízemí MŠ se nachází školní kuchyně a prádelna. Prostředí naší školičky stále renovujeme, vylepšujeme a vycházíme vstříc rodičům (nové herní prvky, malířské práce, pořízení interaktivní kostky "Magic box" a mnoho dalšího..) Rozumíme dětským potřebám, které se snažíme uspokojovat v příjemném, podnětném prostředí. Ve výtvarných činnostech využíváme nejrůznějších technik, rozvíjíme dětské dovednosti při plnění pracovních listů, zábavnou formou děti seznamujeme také s jazykem anglickým, skrze jógu se děti snažíme přimět ke správnému držení těla a dýchání, v hudebních chvilkách v dětech probouzíme zájem nejen o hudbu a tanec, ale o kulturu celkově, hrajeme si na herce v dramatických chvilkách, často a rádi sportujeme a aktivně se zajímáme o přírodu, o kterou společně pečujeme. "Magic Box" - pomůcka pro posílení IT gramotnosti 21.století - učení hrou. Pro děti velmi zábavné a naučné, rozvíjí inteligenci dítěte formou úkolů i her v jejich přirozeném hracím prostředí a to na zemi. Hry i úkoly pro předškolní děti jsou pěkně zpracované, tudíž zábavnou formou prohlubují školní připravenost. Magic Box pomáhá také dětem s poruchami učení vnímat látku lépe a formou her je i intenzivněji zapojit do výuky, důraz kladen na spolupráci ve skupině. Více informací naleznete na www.magbox.cz Pro naše děti stále vymýšlíme nejrůznější aktivity, projekty a výlety v podobě jízdy na koních, výjezdů do přírody a hor, návštěvy knihovny, ve spolupráci s Magistrátem města Karviné jezdíme v zimním období na lyžařský kurz, chodíme plavat a mnoho dalšího, viz. Plán akcí. Aktualizováno: 1. září 2020

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky