Mateřská škola Jistebník okres Nový Jičín

, Jistebník 325 74282
https://msjistebnik.websnadno.cz

JISTEBNIČTÍ HASTRMÁNCI Mateřská škola Jistebník, příspěvková organizace Představujeme Vám patrona naší Mateřské školy, který dohlíží ze břehu ostrůvku jednoho z jistebnických rybníků na spokojenost našich dětí a provází nás výchovnými projekty a je cílem našich výletů. Mateřská škola v obci Jistebník je dvoutřídní venkovská škola s kapacitou 40 dětí, zřízena v rekonstruované budově bývalého zdravotního střediska a odloučeným pracovištěm pro 23 dětí v budově Základní školy Jistebník 315. Navštěvují ji děti ve věku od 2,5 do 6 let. Jednopatrová budova stojí téměř v centru obce Jistebník, v jejíž blízkosti se rozprostírají lužní lesy v okolí řeky Odry a rybniční soustava - Chráněná krajinná oblasti Poodří. V obci je pouze jedna centrální mateřská škola pro 40 dětí s elokovaným pracovištěm pro 23 dětí v budově Základní školy Jistebník 315, zatím svou kapacitou dostatečně splňuje požadavky občanů na umístění dětí. V budově jsou umístěny dvě třídy věkově smíšených dětí, každá s kapacitou 20 dětí. V přízemí centrální MŠ je zřízená jídelna s výdejnou stravy, kde se obě oddělení střídají v době oběda. Strava do MŠ je dovážená ze ZŠ TGM v Jistebníku. K budově mateřské školy přiléhá přiměřeně rozlehlá školní zahrada, vytvářející dostatek možností k různým pohybovým aktivitám dětí. Chráněná krajinná oblast poodří, vytváří vhodné podmínky pro plnění cílových kompetencí z environmentální oblasti. Příjemnému domácímu prostředí přispíváme výzdobou tříd a šaten dětskými výkresy, které jsou průběžně obměňovány. Třídy, vybaveny hračkami, výtvarnými a didaktickým materiálem dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. Od září 2012 jsme vzhledem k velkému počtu dětí byli nuceni zřídit jedno oddělení pro 23 dětí v budově Základní školy Jistebník, jako odloučené pracoviště naší mateřské školy. Děti zde budou pod vedením dvou kvalifikovaných pedagogických pracovnic prožívat plnohodnotný den, včetně výuky, stravování, odpočinku. Mateřská škola spolupracuje se svým zřizovatelem Obcí Jistebník . Je velmi dobře finančně zajištěná a dostatečně podporována. Spolupráce se zřizovatelem je na velmi vysoké úrovni. Partnerem mateřské školy je ZŠ TGM v Jistebníku, příspěvková organizace. Spolupráce MŠ a ZŠ směřuje hlavně do oblasti přípravy předškoláků do základní školy a bezproblémovému přechodu dětí do I. ročníku ZŠ. Spolupráce se základní školou probíhá na vysoké úrovni.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky