Mateřská škola Jiříkov

Filipovská 686, Jiříkov 40753
http://www.msjirikov.cz

Naše příspěvková organizace vznikla 1.1.2003 spojením dvou mateřských škol ve městě. Jednalo se o mateřské školy v ulici Filipovské a Hradecké. Nynější oficiální název naší příspěvkové organizace zní : Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín Subjekt je rozdělen na hlavní budovu (Filipovská) a odloučené pracoviště (Hradecká). Každá budova nese neoficiální název, pod kterým je znají místní občané : MŠ na Filipovské ulici - MŠ „SLUNEČNICE“ MŠ na Hradecké ulici - MŠ „NA KOPEČKU“ Základní vizí naší mateřské školy je vzdělávat děti tak, aby byly schopné žít, pohybovat se a využívat všech vymožeností vyspělé moderní společnosti, ale zároveň však, aby přitom uplatňovaly morálku a lidské hodnoty. Pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu s názvem „Kdo si hraje, nezlobí“. Při pestré nabídce činností v průběhu celého dne by měl být ponechán největší prostor hře. Učitelka by měla hru dětí respektovat, podle potřeby ji podněcovat, usměrňovat a rozvíjet tak, aby se děti cítily spokojené a svobodné. Každá budova si vytvořila svůj vzdělávací obsah s ohledem na společné cíle a záměry a s ohledem na podmínky školy. MŠ „Slunečnice“ si ho nazvala „Pohádkový rok v MŠ“ a MŠ „Na kopečku“ ho pojmenovala „Pohádkové putování se Sluníčky k Beruškám“. Tyto bloky si pak učitelky rozpracovávají do témat a podtémat. Za organizaci vzdělávání celé příspěvkové organizace zodpovídá ředitelka MŠ. Ta určila zastupující paní učitelku: Miroslavu Petrovou. Vedoucí odloučeného pracoviště je paní učitelka Bc. Lenka Zadinová. Provoz obou budov je od 6.00 - 16.00 hodin. Děti jsou přijímány formou zápisu, jeho termín stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem. Zpravidla probíhá v měsíci květnu. Rodiče mají možnost seznámit se s prostředím obou budov a s personálem ještě před zápisem v rámci „Dne otevřených dveří“. Na každé budově máme 2 smíšená oddělení, kam dochází děti zpravidla od 3 – 7 let. Na MŠ „Slunečnice“ jsou třídy s názvem Cvrčci a Motýlci, na MŠ „Na kopečku“ Sluníčka a Berušky. Počty ve třídách jsou dodržovány podle kapacity budov. Na budovách pracují 4 pedagogické pracovnice, 1 školnice a 1 kuchařka. Vedoucí stravování je pro obě budovy stejná. Celý náš kolektiv se snaží, aby se děti cítily v naší škole šťastné a spokojené.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky