Mateřská škola Jílové

Průběžná 299, Jílové 40701
http://www.mujilove.cz/materskaskola

O nás Logem naší mateřské školy je „ŠNEK“, který je pro nás symbolem křehkosti a zranitelnosti dítěte. Šneka chrání ulita, dítě zase rodina a školka. Naše mateřská škola má již dlouholetou tradici. V blízkosti se nachází zámecký park, mnoho lesů, které využíváme při pobytech venku a poznávání přírodního ekosystému. Máme tak jedinečné podmínky k plnění hlavního cíle, tj. naučit děti vážit si života ve všech jeho podobách. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V naší MŠ probíhá předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu "ELCE PELCE - PO CESTĚ PLNÉ KORÁLKŮ". Je v platnosti od 1.9. 2017. K nahlédnutí je ve všech třídách MŠ. Mateřská škola Jílové pod vedením paní ředitelky Heleny Říhové je rozdělena do tří samostatných budov: MŠ Průběžná se nachází na okraji sídliště a je obklopena rozlehlou zahradou, která je hojně využívána při pobytu dětí venku. Provozní doba MŠ Průběžná je od 6.00 do 16.00 MŠ Za koupalištěm se nachází v blízkém okolí koupaliště a též je obklopena zahradou. Provozní doba MŠ Za Koupalištěm je od 6.00 do 16.00 MŠ Modrá se nachází v odloučeném pracovišti Jílové-Modrá 169. Provozní doba MŠ Modrá je od 6.15 do 15.30 Budova je umístěna v klidné části města a je obklopena krásnou přírodou. Ke škole patří i velká školní zahrada se zabudovaným bazénem. Jedna třída s věkově smíšeným složením má kapacitu 25 dětí. Okolní krajina nabízí dětem častý pobyt na čerstvém vzduchu na loukách i v lese. V zimě umožňuje využívat blízké svahy k zimním sportům. Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let a jsou zařazeny ve smíšených třídách. Výjimkou jsou děti předškolního věku, které tvoří ucelenou skupinu jedné třídy. Z důvodu většího počtu předškolních dětí, je jejich část zařazena do smíšené třídy, kde však probíhá stejně kvalitní příprava. V obou případech předškolní vzdělávání vyústí v připravenost dítěte na školní docházku a tím vlastně i pro život. Každoročně pro děti pořádáme mikulášskou nadílku, sportovní olympiádu, výlety, návštěvy divadla, městské knihovny, oslavy dne dětí, společné oslavy svátků a narozenin, plavecký kurz a další příležitostné akce. Během školního roku absolvujeme s dětmi vítání občánků v Jílovském zámku. Na závěr školního roku pořádáme akademii s názvem ELCE PELCE, kde se každoročně představí všechny děti v různých vystoupeních. Snažíme se, aby dětem bylo u nás dobře. Fotografie z akcí MŠ jsou ve fotogalerii k dispozici pouze po dobu pěti let. Nabídka práce Seznam zaměstnanců MŠ p. ředitelka Helena Říhová MŠ Průběžná p. učitelka Čmelová Jitka p. učitelka Kazdová Lenka p. učitelka Königová Adéla p. učitelka Mgr. et. Bc. Trnková Helena p. učitelka Piklová Andrea p. učitelka Řezníčková Simona p. učitelka Bc. Znamenáčková Markéta asistent pedagoga Dlouhá Lucie asistent pedagoga Soukupová Jana asistent pedagoga Urbanová Denisa p. ekonomka Ing. Petriková Dana p. vedoucí stravování Kalvodová Eva Provozní zaměstnanci p. kuchařka Lišková Alice p. kuchařka Pihanová Martina Huzanová Martina Jelínková Radka Provazníková Romana školník Dvořák Oldřich MŠ Za Koupalištěm statutární zástupkyně Kulhánková Alena p. učitelka Mgr. Andrová Pavla p. učitelka Grimmová Vendulka p. učitelka Litovčenková Šárka p. učitelka Milatová Adéla p. učitelka Tučková Veronika asistent pedagoga: Došková Lenka školní asistent: Kneprová Kateřina Provozní zaměstnanci p. kuchařka Kočová Naděžda p. kuchařka Trpišovská Monika Hejduková Jaroslava Kolocová Dagmar MŠ Modrá p. učitelka Eklová Vladislava p. učitelka Bc. Kořínková Jana p. kuchařka Penkerová Pavlína Provozní zaměstnanci Dvořáková Jana Penkerová Pavlína Projekty školky Projekt „Může být čistota hezká, u nás ano“ v 9. výzvě MAS Labské skály v rámci Programu rozvoje venkova financovaných z dotací EU. Více informací o projektu Ke stažení: ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ [PDF] Hierarchie potřeb podle A. Maslowa (DOC) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2017 - srpen 2018 (PDF) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2017 - srpen 2018 (DOC) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2016 - srpen 2017 (PDF) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2016 - srpen 2017 (DOC) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2015 - srpen 2016 (PDF) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2015 - srpen 2016 (DOC) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2014 - srpen 2015 (PDF) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2014 - srpen 2015 (DOC) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2013 - srpen 2014 (PDF) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2013 - srpen 2014 (DOC) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2011 - srpen 2013 (PDF) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2011 - srpen 2013 (DOC) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2009 - srpen 2011 (PDF) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2009 - srpen 2011 (DOC) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2008 - srpen 2009 (PDF) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2008 - srpen 2009 (DOC) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2007 - srpen 2008 (PDF) Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy v období září 2007 - srpen 2008 (DOC)

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky