Mateřská škola Jílkova

Jílkova 3/1700, Praha 6 - Břevnov 16900
http://www.ms-jilkova.cz/

Náš Školní vzdělávací program vychází z "Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy." Nazvali jsme ho "Všichni pod jednou střechou".Hlavní cíl: "Každý jsme jiný, ale dohromady tvoříme tým."Náš program je plně přizpůsoben nárokům dětí. Nikdo není k ničemu nucen, přihlížíme k individuálním možnostem a schopnostem dítěte.Dbáme, aby byly maximálně zohledňovány a uspokojovány potřeby dětí. V předškolních třídách se učíme základům týmové spolupráce. Náš program je zaměřen na ekologickou a enviromentální výchovu. Spolupracujeme s Pražskými službami a. s., s firmami Asekol, Ekolamp a Ecobat, zapojujeme se do soutěže pro mateřské a základní školy s názvem "Recyklohraní", kde plníme úkoly společně s dětmi a rodiči a dostáváme za ně body, za které si můžeme objednat sportovní a výtvarné potřeby, hry a hračky pro školku. O vaše děti se stará plně kvalifikovaný kolektiv učitelek. Na každé třídě jsou dvě učitelky, které jsou v dopoledních hodinách přítomny obě u dětí, aby byla zajištěna optimální péče v době řízených činností s možností skupinové i individuální práce s dětmi. Celý Školní vzdělávací program najdete ve vestibulu MŠ a můžete do něj nahlížet i v jednotlivých třídách.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky