Mateřská škola Jenišovice

Jenišovice 67, Jenišovice 46833
http://www.ms-jenisovice.cz

O nás Nabízíme: Kvalitní péči o děti, navazujeme na rodinnou výchovu, rozvíjíme sociální a kulturní rodinné zázemí dítěte, dbáme na individuální potřeby dětí, respektujeme různé typy osobnosti dětí, vytváříme pozitivní vztahy mezi dětmi, rozvíjíme zájem o učení, sebeúctu a emoční stabilitu. Školní jídelna nabízí vyváženou, pestrou, plnohodnotnou a zdravou stravu, celodenní pitný režim. Kvalitní pedagogičtí pracovníci zajistí poradenský servis, konzultace se zákonnými zástupci, potřebné kontakty na specialisty (logopedie, pediatr, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum). Krůčky za poznáním: Školní vzdělávací program je zaměřený na vedení dětí k samostatnosti a zodpovědnosti, zdravému životnímu stylu, estetickým a pohybovým aktivitám, environmentální výchově a spolupráci s rodinou. Rozvíjí spontánní zájem dítěte o dění v jeho okolí, probouzí zájem o nové poznatky, dovednosti a učení, nenásilnou formou ho provází celým kalendářním rokem, změnami v přírodě a poznáváním svátků a lidových tradic. Prezentujeme, spolupracujeme, pomáháme Prezentujeme se na besídkách, slavnostech a vánočních koncertech Spolupracujeme s obcí, s rodiči, s místní základní školou, využíváme sportovní hřiště a tělocvičnu, účastníme se divadel, výtvarných výstav, vánočních koncertů. Spolupracujeme s divadelními kluby, animátory zábavných a výukových programů, účastníme se mnoho kulturně vzdělávacích akcí. Pomáháme: Prostřednictvím veřejné sbírky FONDU SIDUS, určené na pomoc nemocným dětem, jsme přispěli částkou 2 000Kč. Děkujeme Vám za spolupráci! Certifikát ZDE Poděkování Mateřská škola Jenišovice, p. o. tímto děkuje všem sponzorům, kteří přispěli v prvním pololetí školního roku 2019/2020 sponzorským darem. Ze sponzorských darů jsme vybavili třídu Berušek novým funkčním nábytkem, nakoupili úložné boxy na lehárny, pořídili nové cvičební pomůcky – Overbally, spoustu didaktických hraček, pomůcek, stavebnic a her, které najdou děti ve všech třídách při vánoční nadílce pod stromečkem. VELMI SI TOHO VÁŽÍME A DĚKUJEME ZDE Dokumenty k zápisu do MŠ 2021 ZDE Nápadníky aktivit pro děti a rodiče ZDE Vnitřní řád školní jídelny: ZDE Ohlédnutí za školním rokem: 2019/2020 Dokumenty školky ZDE Informace dle zákona 106/1999 Sb. ZDE Historie ZDE Pro rodiče ZDE

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky