Mateřská škola Jedomělice

Jedomělice 20, Řisuty 27378
http://msjedomelice.cz

Naše MATEŘSKÁ ŠKOLA se nachází v obci Jedomělice v severozápadní části okresu Kladno Středočeského kraje. V okolí vesnice jsou lesy, které jsou využívány pro pobyt i výuku dětí. Hlavním záměrem je vést děti k pozitivnímu vztahu k přírodě, lásce k přírodě a její ochraně. Ve výchově dětí je kladen důraz na přípravu dětí na vstup do základní školy a vytváření pozitivních mezilidských vztahů. Vzdělávání probíhá ve dvou třídách, v každé třídě je zapisováno 23 dětí. Přilehlá zahrada po celkové přestavbě v roce 2010 plně odpovídá normám. Pískoviště, pergola, skluzavky i další herní prvky jsou bezpečné a dětmi oblíbené. V mateřské škole je kuchyně s kapacitou 60 obědů. Škola je průběžně dovybavována sportovním zařízením a hračkami. Do mateřské školy dojíždí děti na trase ze Slaného linkovými autobusy. Bezpečnost dětí v autobuse je zajištěna pověřenou osobou, ostatní děti si do školy dopravují rodiče. Na škole pracuje stabilizovaný kolektiv osmi pracovníků. Škola nabízí: - hrátky s řečí - logopedické chvilky a praktická cvičení - pískání pro zdraví - základy hry na flétnu - návštěvy divadla v Kladně - jazykový kurz angličtiny - práce na školní zahrádce - práce dětí na počítači - společné akce pro děti a jejich rodiče - spolupráce se ZUŠ Slaný a ZŠ Tuřany - spolupráce s PPP - turistické vycházky a kurzy plavecké výchovy - návštěvy zemědělské farmy, vycházky do okolních lesů - besedy o knihách v dětské slánské knihovně, návštěva muzea - prohlídky různých pracovišť (pekárna, obchod, ...) - výlet do ZOO (Praha, Chomutov, Ústí nad Labem) - výlet do historické Prahy - návštěva pohádkového hradu (Točník, Okoř, Berchtold)

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky