Mateřská škola Lužická Jaroměř

Lužická 321, Jaroměř 55101
http://www.ms-jaromer.estranky.cz/

Našim cílem je vytvářet ve školce podnětné prostředí, zajímavé a především obsahově bohaté. Do vzdělávacího programu zařazujeme široké spektrum různorodých celoškolních akcí. Jednou z priorit je pro nás vzbuzovat u dětí nejen aktivní zájem poznávat okolní svět, ale především umožnit dětem porozumět sobě i světu který je obklopuje. Děti jsou stále vedeny k dodržování dohodnutých pravidel, podle kterých funguje jejich malý kolektiv a učí se tak do budoucna respektovat zákony společnosti. Snažíme se uplatňovat tzv. svobodu v řádu, to znamená, že děti jsou respektovány a vychází se jim plně vstříc, ale v rámci předem dohodnutých mantinelů, se kterými jsou všichni seznámeni (děti, rodiče, zaměstnanci školky).

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky