Mateřská škola Jarní

Jarní 639/4, Vyškov 68201
http://www.msjarni4.cz

MŠ bude znovu otevřena na základě rozhodnutí vlády ČR od 12.4.2021 pro předškolní děti, tj. děti s povinnou předškolní docházkou. Děti budou rozděleny do skupin ve dvou třídách. Provoz MŠ 6.30.-16.30. Děti nastupují bez ochrany úst a nosu. Budou 2x týdně (pondělí a čtvrtek) testovány. Testování budou provádět rodiče ve spolupráci s paní učitelkou ve třídě Berušek. Vyhodnocení testu trvá 15 minut. Prosíme rodiče o vytvoření dostatečné časové rezervy. Doporučujeme vyzkoušet si s dětmi odběr nanečisto (vatovou tyčinkou). Viz zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 Jakmile budeme mít další informace, postupně zveřejníme. V úterý 16.3.2021 od 8.00 do 16.00 hod. si můžete vyzvednout další náměty pro práci s dětmi (opět v šatnách jednotlivých tříd). Z důvodu rozhodnutí vlády je MŠ OD 1.3.2021 uzavřena. Děti plnící povinné předškolní vzdělávání jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem. Odkaz na ošetřovné: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetr

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky