Mateřská škola J. A. Komenského

Komenského 577, Dobruška 51801
http://www.dobruskaskolka.cz

Školní projekty Název projektu: „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523 Cílem projektu je podpořit vzájemné obohacování pedagogů (nejen) v čtenářské pregramotnosti, vytvořit prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, čerpání inspirace, společné plánování a reflexi. Mateřská škola J. A. Komenského, Dobruška, Komenského 577 čerpá finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání MŠMT dotaci v rámci Výzvy Šablony II. Název projektu: Šablony 2019-2020 - Dobruška Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010341 850 500,00 Kč Finanční prostředky budou využity především na náklady spojené s pracovní pozicí chůvy pro třídu s dvouletými dětmi Výzva č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název projektu „Předškolákovo individualizované vzdělávání“ Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000562 Cílem projektu je problematika školní zralosti, pedagogická diagnostika dítěte, využití moderních technologií v přípravě předškoláků, ale také oblast specifických vzdělávacích potřeb, bilingvních dětí a podpory matematických dovedností s využitím zkušeností zapojených mateřských škol. Dále vytvoření, ověření a sdílení postupů, které přispějí k většímu zaměření vzdělávacího procesu na potřeby každého jednotlivého dítěte.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky