Mateřská škola II Dubňany

Ke Koupališti 1500, Dubňany 69603
https://www.msbublinka.cz

„Chceme, aby mateřská škola byla místo, které oplývá pohodou, vstřícností a dostatečnými podněty, které dají dítěti předpoklad vstoupit spolu se svými vrstevníky do života na co nejvyšším stupínku dovedností, vědomostí a optimálně zvládnout požadavky dalšího vzdělávání.“ Charakteristika MŠ: Bývalá havířská MŠ byla otevřena v roce 1982 a od 1.1.2003 je právním subjektem, jehož zřizovatel je Město Dubňany. Pavilonová budova je postavena v klidné vilové čtvrti Dubňan, z které je blízko do centra města, k sportovním areálům a do lesa. Třídy jsou vzdušné, prostorné, členěné tak, aby si děti mohly individuálně i ve skupinách hrát v koutech vybavených pro námětové hry a pohybové aktivity. Třídy jsou s věkově členěné - 2 třídy mladších dětí (2,5 let – 4,5 let) a 2 třídy starších dětí (4,5let – 7 let) a pracují s nimi učitelky s požadovaným pedagogickým vzděláním. Pavilony jsou obklopeny zahradou s průlezkami firmy Nepo Kyjov, pískovišti a cyklodráhou. Výchova a vzdělávání: Naše tvořivá práce vychází z cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní děti a Kurikula podpory zdraví v MŠ. Školní vzdělávací program nese název „Duhový svět“ je vypracován na školní rok 2018 - 2021. Jeho ústřední myšlenka (viz výše) provází všechny podtémata a tématické části projektu. Jeho cíle prolínají všechny oblasti dětské osobnosti. Prostřednictvím situací a plánovaných činností se vaše dítě učí poznávat sám sebe, navazovat mezilidské vztahy, nebýt lhostejný ke svému okolí, poznávat a chránit přírodu, osvojovat si zdravé životní návyky, chránit zdraví svoje i druhých. Cíle jsou realizovány: vyvážené řízené a spontánní činnosti učitelky pracují se skupinou dětí, individuálně, frontálně diskusní a komunitní kruh, přirozené situace, prožitkové učení děti dostávají zpětnou vazbu poznání hledáme v encyklopediích

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky