Mateřská škola I Dubňany

Hornická 1098, Dubňany 69603
https://www.msdubnany.cz

Mateřská škola I Dubňany se nachází uprostřed sídliště. Pro svou činnost využívá dloupodlažní budovu a přilehlou školní zahradu vybavenou herními prvky a pískovišti. Ve čtyřech věkově smíšených třídách je vzděláváno 100 dětí. Vzdělávání je uskutečňováno podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání "Klíčkem svět otvírám, nové věci poznávám". Předškolní vzdělávání zajišťuje 8 kvalifikovaných pedagogických pracovnic. Ve škole se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ve třídách s asistentem pedagoga. O pořádek ve škole se stará školnice a uklízečka. Stravu dětem zajišťuje Školní jídelna Dubňany. Provoz mateřské školy od 6.00 do 16.00 hodin Ředitelka školy: Jana Ilčíková Zástupkyně: Monika Ševelová Učitelky: Mgr.Šárka Bůčková Kristýna Vaňková Marie Šupálková Erika Zelená Anežka Herková Bc.Hana Konečná Asistenti pedagoga: Eva Harcová Bc.Hana Salajková Petra Příkazská Školnice: Gabriela Jančí Uklízečka: Eva Goldschmiedová Kuchařky: Olga Štipčáková, Monika Pištěková Naše škola nabízí tyto nadstandartní aktivity: Anglicky odmalička Individuální logopedická péče Předplavecký výcvik Pobyty v solné jeskyni Tvoření z marcipánu Pečení a zdobení perníčků Všeználek -projekt pro dobrou přípravu předškoláků do ZŠ Celé Česko čte dětem - do předčítání rádi zapojujeme i rodiče a prarodiče dětí ORGANIZACE DNE v naší mateřské škole od 6:00 MŠ se otevírá, děti se scházejí ve třídě Motýlci od 7:00 rozcházíme se do svých tříd, kde probíhají spontánní i řízené činnosti od 8:45 začínáme s postupnou svačinou od 9:15 ranní kruh, řízená činnost předškoláků od 9:45 přípravujeme se na pobyt venku od 11:45 hygiena, oběd - učíme děti samostatnosti, nenutíme děti do jídla, ale učíme je jídlo ochutnat od 12:15 hygiena, příprava na odpolední odpočinek - čteme dětem, je zohledněna individividuální potřeba spánku od 13:15 nespavé děti odchází s p. uč. do třídy ke klidným hrám, děti postupně vstávají od 13:45 postupná svačinka, volné hry ve třídě od 15:00 děti se schází ve třídě Motýlci, kde pokračují ve hrách do příchodu rodičů v 16:00 Mateřská škola se uzavírá

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky