Mateřská škola Hrob

Verneřice 128, Hrob 41704
http://www.mshrob.cz/

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních v 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí. Homogenita tříd a skupin je povinná. Vstup třetích osob do prostoru školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech. Ministerstvo zdravotnictví ukládá mimořádné opatření povinnosti testovat děti od 12. 4. 2021 antigenními testy. Rodičům byl předložen časový harmonogram k příchodům a testování. Podrobné informace budou podávány v den příchodu dítěte do MŠ. INFORMACE PRO RODIČE IZS Dětem integrovaného záchranného systému ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách pouze pro vybrané skupiny dětí. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel. Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy zaměstnance bezpečnostních sborů příslušníky ozbrojených sil zaměsnance orgánů ochrany veřejného zdraví zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zaměstnance Úřadu práce České republiky zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení zaměstnance Finanční správy České republiky Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání. Ředitelka školy Vyvěšeno dne 9.4.2021 Zápis do MŠ HROB na školní rok 2021 - 2022 Informace k zápisu jsou uvedeny na "Úřední desce MŠ" Vyvěšeno dne, 30. 3. 2021 Informace pro rodiče ! Úplata za březen se vybírat nebude, jelikož je v tomto měsíci MŠ uzavřena. Vyvěšeno dne, 4. 3. 2021 Vážení rodiče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR 26.února 2021 přijala krizové opatření č.200 (Usnesení vlády ze dne 26.2.2021), kterým se nad rámec dosavadních opatření: ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mateřská škola je od 1. března 2021 uzavřena. Pro děti v posledním roce předškolní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné bude probíhat distanční výuka - na webové stránky budou vkládány materiály pro výuku (náměty pro práci s dětmi, pracovní listy, básničky, písničky ap.). Vypracované listy si děti přinesou, až se vrátí zpět do MŠ, odevzdají je třídním učitelkám. Distanční vzdělávání bude upravováno v souladu s aktuálními pokyny z MŠMT Nadále sledujte aktuální informace prostřednictvím SMS či webu školy. Děkujeme Vyvěšeno dne, 28.2.2021 Uzavření Mateřské školy Hrob Rozhodnutí o uzavření MŠ Hrob aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol najdete na tomto odkazu: aktuální informace k ošetřovnému Vyvěšeno dne, 22.2.2021 Letní prázdniny Vážení rodiče, Oznamujeme vám provoz uzavření MŠ v období letních prázdnin: od 12.7.- 20.8.2021 bude MŠ uzavřena. Všichni zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou. MŠ bude opět otevřena 23.8.2021. Maminky, které jsou nezaměstnané (ÚP, MD) si ponechají své děti doma již od 1.7.- 31.8.2021. Vyvěšeno: 1.2.2021 Vážení rodiče! jelikož se nám nepodařilo doručit toto důležité upozornění přes hromadné SMS, vložili jsme jej již 31.12.2020 na webové stránky MŠ. Většina o této informaci neví, tímto se omlouváme, ale žádáme Vás o respektování tohoto opatření. Z důvodu nemoci 2 pedagogů budou pro děti od 4.1.2021 v MŠ Hrob otevřeny pouze 2 třídy dopoledne a 1 třída odpoledne. Dopolední povinná výuka 3. třídy bude probíhat beze změn! Vzhledem ke kapacitě tříd a absenci pedagogů je nutné zvážit docházku do MŠ. Kdo máte možnost, vyzvedávejte děti po obědě či si je ponechte do odvolání doma. Děkujeme za spolupráci Vyvěšeno: 31.12.2020 Uzavření MŠ Hrob Mateřská škola Hrob bude uzavřena v období vánočních svátků termínu od 23.12.2020 – 1.1.2021 Všichni zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou. MŠ bude opět otevřena v pondělí 4.1.2021 Vyvěšeno: dne 20.11.2020 Vážení rodiče, s ohledem na přerušený a omezený provoz MŠ Hrob stanovuje ředitelka školy úplatu na měsíc listopad 2020 ve výši 200 Kč. Vyvěšeno, dne 12.11.2020 Otevření Mateřské školy Hrob 533/20 RM po projednání rozhodla o otevření Mateřské školy Hrob (MŠ) od 11.11.2020 za podmínek dodržování aktuálních opatření vlády ČR popř. nařízení krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. MŠ bude fungovat v režimu, který bude umožňovat zdravotní situace personálu. Vyvěšeno: 11.11.2020 Vážení rodiče, aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol najdete na tomto odkazu: aktuální informace k ošetřovnému Vyvěšeno, dne 1.11.2020 Uzavření Mateřské školy Hrob usnesení č. 519/20 - RM Hrob po projednání rozhodla, jako zřizovatel Mateřské školy Hrob (dále MŠ), po vyhodnocení současné situace v MŠ ohledně šíření koronaviru a s tím souvisejícího zajištění provozu, o uzavření MŠ od čtvrtka 29. 10. 2020 do odvolání. Toto rozhodnutí je vydáno jako preventivní opatření z důvodu snížení rizika šíření nákazy koronavirem, a dále z provozních důvodů. Vyvěšeno dne, 27.10.2020

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky