Mateřská škola Horšovský Týn

Vančurova 195, Horšovský Týn 34601
http://www.mshtyn.cz

Vize naší školy Filozofií naší mateřské školy je škola s úzkými vazbami na rodiče. Vytvoření bezpečného prostředí pro děti, ve kterém budou moci prožívat radostné dětství ve společnosti svých kamarádů. Respektování zájmů, potřeb a individuality a společné prožívání, zkoumání, tvoření a spolupráce. Vytváření takových podmínek, aby se děti do naší mateřské školy těšily. Dlouhodobou vizí, záměrem ŠVP PV je vytvořit kamarádské společenství s neformálními vztahy, v němž všichni zaměstnanci MŠ budou pracovat jako jeden tým v souladu se školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Dlouhodobý záměr v oblasti materiální Vytvářet dětem optimální a zajímavé materiální zázemí, které umožňuje smysluplnou realizaci každodenního programu Strategické cíle: Materiální Pečovat a udržovat stávající vybavení Dovybavit 1. třídu o nový nábytek, koberec, s co nejvhodnějším využití místa Vybavit regály kabinet u 2. Třídy Do odloučeného pracoviště pořídit konvektomat Odstranit nevyhovující terasu Vyměnit podlahovou krytinu ve spojovací chodbě Zvelebit prostředí zahrad novými herními prvky Projektová část Doplňování zajímavých pomůcek Zajištění materiálního vybavení na zahrady Hledání vhodných projektů pro naše MŠ Pedagogická oblast Vzdělávání pedagogického sboru Revize vzdělávání každý rok, zda funguje (semináře, samostudia, vlastní vzdělávání) Rodiče a děti Pořádání společných akcí pro rodiče, děti, učitelky Udržovat zdravé prostředí MŠ a jejího okolí, podporovat zdravou výživu, zdravý pohyb, nenásilně propojit klíčové komponenty – dítě - škola-rodič Být otevřenou a vstřícnou organizací pro děti, rodiče, prarodiče i přátele školy

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky