Mateřská škola Horoušany

Baumanova 12, Horoušany 25082
https://www.ms-horousany.cz

Něco málo o naší školce ... Naše mateřská škola zahájila svoji činnost 1.září 2010; kapacita dvoutřídní školky je 40 dětí. Školka se nachází v ryze vesnickém prostředí. Toho se snažíme využívat ve své výchovné činnosti. Učíme děti vnímavosti a citlivosti k přírodě, k úctě a toleranci ke všemu živému i neživému, ale také je seznamujeme s venkovskými tradicemi a s možnostmi života na vesnici. Od letošního školního roku 2020/2021 nebudou třídy věkově smíšené. Důvodem je vysoký počet dětí - předškoláků (70%). Naší snahou bude nejen připravit tyto děti na vstup do 1.třídy, ale také u nich rozvíjet samostatnost a zdravé seběvědomí cestou přirozené výchovy, vést děti tak, aby byly přiměřeně zralé po stránce citové i sociální. Jedním z nejdůležitějších cílů naší práce je navozování a udržování přátelského, kamarádského a tvořivého ovzduší, kde se cítí dobře všichni ti, kdo do naší školky přicházejí – především děti, ale i rodiče a personál mateřské školy. Aby dětem nic nechybělo, o to se starají ....: Jana Štěpánková - ředitelka; učitelka ve třídě Berušek Olga Hertlová - zástupkyně ředitelky; učitelka ve třídě Berušek Štěpánka Marková, Mgr. - učitelka ve třídě Broučků Lucie Čermáková Vottová - učitelka ve třídě Broučků Ilona Melcrová - asistentka pedagoga ve třídě Broučků a Alena Dontová - kuchařka a školnice

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky