Mateřská škola Hořesedly

, Hořesedly 92 27004
https://materskaskola-horesedly.webnode.cz

O nás MOTTO: „V období od 3-6 let, tedy v době, kdy dítě navštěvuje MŠ, se utváří u dětí základ pro vše co začíná na sou: tedy soucit, sounáležitost,soudržnost, soucítění…, to tedy vnáší nový pohled na poslání MŠ. Kdysi byla výchova v těchto zařízeních chápána jako příprava na školu, dnes zde děti připravujeme na život“. Prof. Zdeněk Matějček Z naší mateřské školy chceme utvořit místo, které zajistí rovnováhu mezi svobodným rozvojem osobnosti každého dítěte a nezbytně žádoucí mírou omezování, které sebou nese výchova ve formálně vytvořené sociální skupině. Tradiční obsah předškolního vzdělávání slouží jako prostředek, nikoli jako cíl plnohodnotného rozvoje osobnosti dítěte. Naše mateřská škola by se měla stát pro děti místem, kde pobývají rády, kam se těší a rády se znovu vracejí, protože zde prožívají chvíle radosti a spokojenosti. Jsou zde respektovány a podporována jejich jedinečnost, navazují nové vztahy, formuje se první přátelství. Hrají si zde s vědomím důvěry a lásky k těm, kteří o ně pečují. Koncepce MŠ: Vycházet z výchovy dítěte v rodině, dbát na nenásilný přechod do školky a tím mu usnadňovat první krůčky bez maminky. Respektovat individuální potřeby každého dítěte, dát mu dostatek podpory a péče, kterou potřebuje. Rozvíjet celou osobnost dítěte, dát mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učit dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu ve společnosti. Záměry a cíle: Zpříjemnit malému človíčkovi cestičku do školy a do života. Zprostředkovat dítěti prožitek a tím ho seznámit se světem kolem nás. Naučit dítě základním aspektům chování v kolektivu mezi kamarády. Rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti. Hravou formou a základními společenskými návyky dovést dítě do 1.třídy ZŠ

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky