Mateřská škola Holice

Pardubická 992, Holice 53401
https://www.mspardubicka.cz

SLUNÍČKOVÁ 3-5 let Ve třídě se mimo jiné zaměřujeme na správnou výslovnost dětí formou logopedických chvilek. Do třídy chodí 28 dětí ve věku od 3 do 5 let s různou úrovní řečového projevu. Speciálně pedagogické postupy používáme především u dětí s narušenou komunikační schopností. Více informací KYTIČKOVÁ předškolní děti Je zaměřena na předškolní děti a její hlavní náplní je příprava dětí k zápisu a na vstup do základní školy. Třída se soustřeďuje na nové výtvarné a pracovní techniky, děti mají možnost rozvíjet své zájmy, talent a nadání v nadstandardních aktivitách školy. Více informací MOTÝLKOVÁ 4–5 let Třídu navštěvuje 28 dětí ve věku 4-5 let. Třída je orientovaná na ekologickou a estetickou oblast, na hudebně-pohybové cítění dětí. Děti se zde také seznamují s novými a netradičními technikami při výtvarné a pracovní činnosti. Podporujeme a rozvíjíme spontánní aktivity dětí a volnou hru. Více informací BERUŠKOVÁ 2,5–4 let Do této třídy je zapsáno 26 2,5–4letých dětí. Většina z nich prožívá první sociální kontakty mimo svoji rodinu, získává první zkušenosti s budováním sociálních rolí ve skupině vrstevníků. Některé děti nemají vytvořeny základní hygienické, stravovací a sebeobslužné návyky. Více informací

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky