Mateřská škola Hodonín

Jilemnického 3, Hodonín 69501
http://www.skolkajilemnickeho.cz

O nás Několik slov o nás: Mateřská škola Hodonín, Jilemnického 3 , byla založena v roce 1956. Od 1.1.2003 jsme příspěvkovou organizací. Mateřská škola se nachází v klidné části města Hodonína - Bažantnici. Budova je umístěna uprostřed zahrady, v blízkosti lesa. V roce 2010 byla budova revitalizována - bylo provedeno zateplení s novou barevnou fasádou a výměna oken. V mateřské škole jsou zřízeny čtyři třídy pro 89 dětí bez speciálního zaměření. Třídy jsou částečně smíšené. K odpočinku dětí slouží dvě ložnice. Přilehlá prostorná zahrada je vybavena čtyřmi pískovišti, průlezkami, skluzavkami, vláčkem a dalšími herními prvky. V době mimo provoz je zahrada otevřena pro veřejnost. V MŠ pracuje 14 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic , 1 asistentka pedagoga a 5 provozních pracovnic. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu " KAMARÁDI " a třídních vzdělávacích programů. Mateřská škola má vlastní kuchyň, která byla v roce 2018 celkově zrekonstruována. Připravuje se zde strava pro děti a zaměstnance MŠ podle zásad zdravé výživy a norem pro školní stravování.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky