Mateřská škola Hodonín

Jánošíkova 3513/11, Hodonín 69501
https://msjanosikova.webnode.cz

Informace o nás Dne 1.1.2003 jsme se stali příspěvkovou organizací s odloučeným pracovištěm MŠ Vrchlického 16 , v Hodoníně. Mateřská škola Jánošíkova je kmenovou MŠ a byla začleněna do městské části velmi uváženě. Je umístěna nedaleko centra města v klidném prostředí u parku nedaleko ramene řeky Moravy. Mateřská škola je koncipována jako jednopatrová budova s hospodářským pavilonem s kuchyní. V budově školy jsou čtyři světlé, prostorné a dobře vybavené třídy. Děti jsou umístěny ve čtyřech smíšených třídách ve věku od 3 do 7 let – vytváříme skupiny dětí, které poskytují dětem přirozené podmínky pro socializaci dítěte, a ta je hlavním přínosem v předškolním období a po celý další život dítěte. V mateřské škole Jánošíkova pedagogickou práci vykonává 9 ped. pracovnic – ředitelka a osm p. učitelek. Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny a dvě vyučené kuchařky, jedna pomocná kuchařka. O úklid a čistotu budovy a okolí se stará p. školnice a uklizečka. Mateřskou školu obklopuje prostorná a rozlehlá zahrada osázená vzrostlými stromy a keři. Bohatá zeleň dostatečně chrání děti před slunečními paprsky, poskytuje dětem dostatek stínu a pohody. Areál školní zahrady je velký a dřevěné průlezky dávají dětem možnost velkého pohybového využití. Také uměle vytvořený kopec je využíván k pohybovým aktivitám, hlavně v zimním období. Na odloučeném pracovišti MŠ Vrchlického pracují čtyři pedagogické pracovnice – zást. řed. a tři p. učitelky. O čistotu budovy se stará p. školnice. V kuchyni pracuje pomocná kuchařka, která zajišťuje stravování dětí i dospělých. Budova je téměř bezbariérová, 2 schody vedou do umyvárny dětí ve 2. třídě. Školní zahrada je přiměřená k počtu dětí a je vybavena dle finančních možností školy.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky