Mateřská škola Hnátnice

č.p. 1, Hnátnice 56101
http://www.hnatnice.cz/

Ve čtvrtek 11. 3. 2021 proběhne poslední mobilní svoz obalů tetrapak - oranžové pytle. Od tohoto data vhazujte obaly tetrapak do žlutých kontejnerů společně s plasty. Změna je vyvolána technologickými postupy firem Ekola a Marius Pedersen. V současné době putují námi vytříděné obaly tetrapak na třídící linku do Pardubic společně s plasty a jsou znovu přetříďovány. Tetrapak tedy není již nutné třídit oddělně. Na základě nového zákona o odpadech č.541/2020 připravujeme další úpravy systému shromažďování odpadů v naší obci. Budeme vás včas informovat. Třiďte, vyplatí se to Vám i přírodě! Karel Beran

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky