Mateřská škola Havířov-Šumbark

Mládí 23/1147, Havířov - Šumbark 73601
http://www.msmladi.eu/

O naší školce - ŠVP. Naše mateřská škola je 6 třídní v sídlištní zástavbě v Havířově-Šumbarku a je v provozu od roku 1985. Byla postavena jako typizovaný panelový objekt 4 budov, který je propojený spojovací chodbou v přízemí. Pozitivním rysem naší mateřské školy jsou prostorné a prosluněné třídy, terasy a rozsáhlá zahrada s dorůstající zelení. Každá třída má specifický vzhled vyplývající z jejího pedagogického zaměření. Osobitost každé třídy se ovlivňuje nejen výzdobou, ale i vybavením, barevností, zájmovými centry, diferencovanou výškou nábytku a sociálního zařízení. Každá třída má své audiovizuální pomůcky, hudební nástroje, počítač, dostatek hraček a učebních pomůcek. To vše tvoří výborné podmínky pro výchovně vzdělávací práci s dětmi, kterou chápeme jako stavbu rodinného domu, která je spolehlivá tak, jak pevně jsou jeho základy. Mateřská škola pracuje od 1. 9. 2018 podle Školního vzdělávacího programu, který je v plné verzi k nahlédnutí u ředitelky školy. Ústřední téma ŠVP: KLÍČKEM ODEMYKÁME VŠECHNY BRÁNY SVĚTA Filozofie vzdělávacího programu je symbolizována barevnými klíčky, kterými každý den v mateřské škole otevíráme a zavíráme bránu poznávání přírody v přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět, amtivnímu řečovému projevu a budování postojů a návyků zdravého životního stylu. MOTTO: KE KEŽDÉ BRÁNĚ POZNÁNÍ EXISTUJE TEN SPRÁVNÝ KLÍČ A ZÁLEŽÍ JEN NA NÁS, JESTLI HO CHCEME OTEVŘÍT. DOBRÉ SLOVO, VLÍDNÁ VĚTA JE KLÍČ KE VŠEM BRANÁM SVĚTA. KLÍČEK, KTERÝ ODEMYKÁ KAŽDÉ SRDCE, CO TU TIKÁ. Dílčí cíle ŠVP jsou vloženy do barevných klíčků. Barevné klíčky tak zastřešují záměry, které v předškolním vzdělávání dětí sledujeme a snažíme se naplnit. ZELENÝ KLÍČEK ODEMYKÁ BRÁNU PŘÍRODY. ČERVENÝ KLÍČEK ODEMYKÁ BRÁNU K POHÁDKÁM. ŽLUTÝ KLÍČEK ODEMYKÁ BRÁNU KE ZDRAVÍ. Dlouhodobé záměry rozvoje: (základní zaměření ŠVP). 1. Budovat moderní mateřskou školu,ve které budou maximálně šťastné, spokojené děti a jejich rodiče, ve které budou vytvořeny optomální podmínky k uspokojování všech přirozených potřeb. 2. Vycházet z praktických zkušeností a poznatků dětí, využívat jejich přirozenou zvídavost, probouzet chuť se dívat kolem sebe. 3. Poskytovat dětem co nejvíce příležitosti k aktivnímu pobytu na školní zahradě a v přírodě, se zřetelem na vlastní prožitky a tvořivost, která povede k osvojování pojmů mochrana životního prostředí, význam živé a neživé přírody, podnebí, počasí, roční období, rostliny, živočichové, získání nových poznatků, znalostí a vědomostí, experimentování a pokusy, rozvoj smyslu, tvořivosti a fantazie, prevenci před úrazy a péči o zdraví a zdravou stravu. 4. Vytvářet u dětí základní povědomí o vlastních právech, poskytovat dítěti informace o rodině, o společenství ve kterém žijí. 5. Rozvíjet u dětí komunikativní kompetence především v sociálních interakcích. 6. Podporovat tvořivé výrazové aktivity dětí, trn. osvojování komunikačních i neverbálních protředků v činnostech výtvarných, pracovních, dramatických, hudebních a pohybových.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky