Mateřská škola Františkovy Lázně

Školní 182, Františkovy Lázně 35101
http://www.msfrantiskovylazne.cz

Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní 182 MATEŘSKÁ ŠKOLA JE OD 12. 04. V PROVOZU PRO DĚTI S POVINNÝM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍM A DĚTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH PROFESÍ (zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci zajišťující prezenční vzdělávání a školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,zam.bezpečnostních sborů, ozbrojených sil, orgánů ochrany veřejného zdraví, soc.služeb, Úřadu práce ČR, ČSSZ a OSSZ, Finanční správy ČR. Rodiče, kteří potřebují doložit zaměstnavateli OČR, si vyplní "Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část" (viz. odkaz níže) a předají ji zaměstnavateli. Zaměstnavatel pak vyplní zbývající část. https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m Mateřská škola je zajímavě architektonicky členěna ve stylu „Biedermeier“ – což se dostalo i do povědomí širší veřejnosti pod označením MŠ „Bieder“. Cíl výchovně vzdělávacího procesu rozvíjení dětí po stránce fyzické, psychické i sociální vytváření základů učení a poznávání podporování růstu osobní samostatnosti Dostatek pohybu a zdravá výživa prostředí uvnitř budovy i zahrada jsou vybaveny a přizpůsobeny potřebám dětí, je průběžně doplňováno a obnovováno vedeme děti k osvojení základů zdravého životního stylu pohybové aktivity střídají chvíle odpočinku, vše dle individuálních potřeb dětí snažíme se zajistit dostatek pohybu na čerstvém vzduchu jídelníček je vyvážený s dostatkem ovoce a zeleniny se zajištěním pitného režimu během celého dne Duševní zdraví a pohoda Pedagogický tým splňuje odbornou kvalifikaci, většina učitelek má dlouholetou pedagogickou praxi. v MŠ zajišťujeme příznivé podmínky pro všestranný rozvoj dětí děti mají prostor pro osobní svobodu, volnost a možnost volby aktivit společně s dětmi vytváříme pravidla soužití založené na respektu, důvěře, úctě a empatii každý má právo říci svůj názor, vyjádřit nesouhlas, chybovat i právo na soukromí naší snahou je zapojení rodičů do dění v MŠ, vzájemná vstřícnost a spolupráce Pro život dítěte má předškolní vzdělávání velký význam, neboť poznatky odborníků dokazují, že většinu toho, co dítě prožije v prvních letech života a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé. Snažíme se o vytváření bezpečného prostředí a příjemné atmosféry ve třídách i v celé MŠ. Naší snahou je smysluplně obohacovat denní program dětí tak, aby čas strávený v MŠ byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života v první etapě jejich vstupu do celoživotního procesu vzdělávání.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky