Mateřská škola Duchcov

Osecká 1314/106, Duchcov 41901
https://www.msosecka.cz

Zveřejněno: 9.4.2021 ZÁPIS DO MŠ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠ DUCHCOV, OSECKÁ UL. 1314/106 NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 Zápis do mateřské školy proběhne v období 2.5. – 16.5.2021. Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání: 1) Doklady, které je nutné v období zápisu předat ředitelce školy: Ø řádně vyplněnou Žádost o přijetí (formulář žádosti je zveřejněn k vytisknutí na webových stránkách školy a zřizovatele nebo k vyzvednutí v mateřské škole od 12.4.2021). V případě, že podáváte žádost do více mateřských škol, napište na zadní stranu žádosti, kterou školu upřednostňujete. Po přijetí do požadované MŠ neprodleně kontaktujte ostatní MŠ, kam jste podali žádost, aby mohl být přijat další uchazeč. Ø kopii rodného listu dítěte Ø doklad řádného očkování dítěte – zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě. 2) Způsob doručení dokladů: Ø zasláním do datové schránky ggskq3j Ø e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), ms.osecka@seznam.cz Ø poštou Mateřská škola, Osecká 1314/106, 419 01 Duchcov Ø osobní podání, a to pouze po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou MŠ 736 613 237 Doklady k přijímacímu řízení je možné doručit jen v době zápisu. Žádosti, které přijdou dříve nebo později, nebude možné do přijímacího řízení dle zákona zařadit. 3) Postup při zápisu Ø Ředitelka školy potvrdí formou SMS na telefonický kontakt zákonného zástupce přijetí Žádosti o přijetí a určí identifikační číslo, pod kterým je žádost zaevidována. (prosíme o potvrzení přijetí SMS). Ø Ředitelka školy rozhodne podle kritérií do 30dnů od ukončení zápisu a výsledky přijímacího řízení zveřejní na webových stránkách školy a budově školy. Ø Organizační informace pro zákonné zástupce přijatých dětí budu zveřejněny na webových stránkách školy dle aktuální situace do 30.6.2021.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky